Publieksjaarverslag SWW over coronajaar 2020 verschenen

Hoogeveen – Via het publieksjaarverslag geeft Stichting Welzijnswerk een inkijkje in de werkwijze en activiteiten die in 2020 hebben plaatsgevonden. Hiermee legt SWW verantwoording af aan de inwoners van Hoogeveen, want wij zijn er tenslotte voor alle inwoners van de gemeente Hoogeveen. Onze aandacht gaat uiteraard vooral uit naar de meest kwetsbare groepen.

Welzijnswerk in Hoogeveen

Voor velen was 2020 een extra lastig jaar vanwege de coronapandemie. Inwoners konden altijd een beroep doen op de medewerkers en vrijwilligers van SWW. Met veel inzet en creativiteit hebben zij geprobeerd er te zijn en de cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Tegelijk was daar ook de zorg voor de eigen gezondheid en het opvolgen van de coronamaatregelen.

Directeur-bestuurder Eric Holkers, die 1 november 2020 het stokje overnam van Johan Bosman, spreekt daarvoor zijn waardering uit. Hij nodigt inwoners en maatschappelijke organisaties in Hoogeveen van harte uit met hem in gesprek te gaan over wat nodig is in buurten en wijken en hoe SWW samen met bewoners kan blijven werken aan welzijn.

Het jaarverslag is te lezen op de website van SWW via de link: https://www.swwh.nl/pagina/jaarverslag_2020/

Deel dit bericht!

Geef een antwoord