Politiek

Gemeentebelangen heeft vragen over parkeerproblemen Leeuweriklaan

Fysiotherapie de Leeuwerik, praktijk aan de Leeuweriklaan is genoodzaakt om de praktijk uit te breiden vanwege huidige ontwikkelingen binnen de zorg. Een toename van cliënten door verschuiving van zorgvragen van tweede naar eerste lijn. Bovendien moeten cliënten in hun eigen buurt hun zorg kunnen ontvangen. Ze hebben dus een buurtfunctie. Het huidige pand is te klein. De uitbreiding zou moeten plaats vinden op eigen terrein, de plaats waar nu de parkeerplaatsen zijn. Een bouwaanvraag hiervoor is februari 2020 al ingediend.

Daarbij bereiken bij gemeente belangen diverse klachten vanuit de omgeving Leeuweriklaan van bewoners over de parkeer overlast en verkeersveiligheid rondom het fysio pand. Er zijn hier veel verkeersbewegingen gaande en buurtbewoners ervaren hierdoor een gebrek aan verkeersveiligheid.

GB heeft  begrepen dat er binnenkort ruimte vrij komt naast dit pand.  Onlangs is aangegeven dat de geplande woningbouw daar niet zal door gaan. Ook ligt hier een trapveldje. De Fysio wil graag daar parkeerplaatsen positioneren. De Praktijk is erg begaan met de buurt en wil een goede “buur” zijn, geen overlast veroorzaken en mede zorgen voor een goede oplossing. Ze willen in de wijk  hun praktijk op goede wijze kunnen uitvoeren, zonder klachten vanuit de buurt.

In Dagblad van het Noorden van 31 mei jl is te lezen dat de praktijk zelf moet zorgen voor draagvlak in de buurt. Hierin wordt ook het gebrek aan parkeerplaatsen aangegeven. Het plan de Leeuwerik maakt deel uit van een nieuwe visie op ontwikkeling van dit deel van de wijk Wolfsbos.

Vragen.

  1. Is het college op de hoogte van de huidige parkeerproblemen en de zorgen rondom verkeersveiligheid aan de Leeuweriklaan?
  2. Als partijen er onderling niet uitkomen, ziet het college ook de noodzaak om in deze een bemiddelende / oplossende rol te spelen zodat er in de buurt veilig geparkeerd kan worden en overlast voor de bewoners wordt verlaagd?
  3. Is het college voornemens om mee te werken aan een actieve oplossing van de parkeer problematiek en verkeersveiligheid?
  4. Ziet het college hier mogelijkheden op korte termijn?

Geef een reactie