Gezondheid

Eerste dertigers kunnen afspraak maken vaccinatie

Aangezien er steeds meer vaccins beschikbaar komen, gaat het vaccinatietempo nog verder omhoog. Mensen uit 1981 kunnen daardoor vanaf 1 juni online een afspraak maken voor vaccinatie met een mRNA -vaccin. Inplannen kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Iedereen uit geboortejaar 1981 ontvangt binnenkort van het RIVM per post een uitnodiging voor een vaccinatie, maar het is dus niet nodig om op deze brief te wachten. We verzoeken mensen uit dit geboortejaar, die zich willen laten vaccineren, online een afspraak in te plannen. Dat kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Hiervoor is een DigiD-inlogcode nodig.

Welk vaccin?

De GGD’en gebruiken voor mensen uit geboortejaar 1981 vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze mRNA-vaccins beschermen even goed tegen ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopname. Op de vaccinatielocaties waar ook Moderna wordt gebruikt, wordt ter plaatse bepaald of mensen BioNTech/Pfizer of Moderna krijgen. Dit hangt volledig af van de beschikbaarheid van de vaccins.

Geboren in of voor 1955 of van 1961 tot en met 1980?

Eerder zijn mensen geboren in of voor 1955 uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken. Dit geldt ook voor mensen uit 1961 tot en met 1980. Mensen uit deze leeftijdsgroepen die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze oproep maar dat wel willen, vragen we dringend alsnog een afspraak te maken.

Jongere leeftijdsgroepen

Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u later dan 1981 bent geboren. Deze afspraken worden afgezegd. Iedere dag filtert en controleert GGD GHOR Nederland ingeplande afspraken op geboortejaar. Mensen die ongeldig een afspraak hebben gemaakt, krijgen bericht dat hun afspraak wordt geannuleerd en/of komen op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Vaccinatiestrategie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Dat doen zij op basis van adviezen van de Gezondheidsraad en de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.

Geef een reactie