Gezondheid

Geboren in 1972 of 1973? deze mensen kunnen online hun vaccinatieafspraak maken

Aangezien er steeds meer vaccins beschikbaar komen, gaat het vaccinatietempo nog verder omhoog. Mensen uit 1972 en 1973 kunnen daardoor vanaf 27 mei online een afspraak maken voor vaccinatie met een mRNA-vaccin. Inplannen kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Iedereen uit geboortejaar 1972 of 1973 ontvangt binnenkort van het RIVM per post een uitnodiging voor een vaccinatie, maar het is dus niet nodig om op deze brief te wachten. We verzoeken mensen uit deze geboortejaren, die zich willen laten vaccineren, zo snel mogelijk online een afspraak in te plannen. Dat kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Hiervoor is een DigiD-inlogcode nodig.

Welk vaccin?
De GGD’en gebruiken voor mensen uit de geboortejaren 1972 en 1973 vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze mRNA-vaccins beschermen even goed tegen ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopname. Op de vaccinatielocaties waar ook Moderna wordt gebruikt, wordt ter plaatse bepaald of mensen BioNTech/Pfizer of Moderna krijgen. Dit hangt volledig af van de beschikbaarheid van de vaccins.

Geboren in of voor 1955 of van 1961 tot en met 1971?
Eerder zijn mensen geboren in of voor 1955 uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken. Dit geldt ook voor mensen uit 1961 tot en met 1970. Mensen uit deze leeftijdsgroepen die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze oproep maar dat wel willen, vragen we dringend alsnog een afspraak te maken.

Geboren in of tussen 1956 en 1960?
Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 krijgen via de huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie. De GGD’en vaccineren deze leeftijdsgroepen niet.

Jongere leeftijdsgroepen
Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u later dan 1973 bent geboren. Deze afspraken worden afgezegd. Iedere dag filtert en controleert GGD GHOR Nederland ingeplande afspraken op geboortejaar. Mensen die ongeldig een afspraak hebben gemaakt, krijgen bericht dat hun afspraak wordt geannuleerd en/of komen op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Vaccinatiestrategie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Dat doen zij op basis van adviezen van de Gezondheidsraad en de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: