Opinie: Dialoog “Kommer en Kwel”

Ik weet niet wie Geert Zomer is en of hij op persoonlijke titel spreekt of namens een organisatie in zijn artikel “Kommer en Kwel” in de Hoogeveensche Courant d.d. 17 mei 2021. Het is ook jammer dat hij niet duidelijk maakt over wat voor een specifieke zaak hij meent te moeten oordelen. Ik zou het prettig hebben gevonden als de heer Zomer dat duidelijk had gemaakt. Ook zijn beschuldigingen zonder onderbouwing getuigt van een soort frustratie.

Zijn uitingen jegens Albert Metselaar vind ik niet zoals het hoort en dát getuigt wel van kommer en kwel en negativisme. In tegenstelling tot wat de heer Zomer suggereert verricht de heer Metselaar namelijk degelijk onderzoek gebaseerd op bronnen- en archiefonderzoek waarbij hij zowel de grote lijn als de details dient. Ook pleegt hij hoor- en wederhoor door zowel alle partijen aan het woord te laten. Natuurlijk kan de heer Metselaar ook een fout hebben gemaakt, niemand is perfect. Dan kan hij indien nodig gecorrigeerd worden door een andere onderzoeker. Mijn ervaring is verder dat wat de heer Metselaar weet uit te dokteren pijnlijk kan zijn, hierbij ondermeer doelend op zijn artikel over de voormalige burgemeester van Hoogeveen Tjalma en zijn bijdrage betreffende Nieuwlande in oorlogstijd.

We mogen nog blij zijn dat er mensen zijn die hun “bek open durven te trekken” in Hoogeveen. Dat leidt er soms toe dat heilige huisjes omver worden geworpen. Maar ook tot inzichten. Zo valt er van geschiedenis te leren en mogelijk lessen te trekken voor de toekomst. Heeft de heer Zomer begrepen welke belangrijke bijdragen Metselaar heeft geleverd in de geschiedschrijving en het doel en de werkwijze van objectief onderzoek. ?

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een antwoord