VVD staat niet onmiddellijk te juichen bij Regionale Energie Strategie

Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen wil graag de RES 1.0 van de RES-regio Drenthe vaststellen en hiermee de regie nemen bij de energietransitie. De VVD staat hier niet onmiddellijk bij te juichen. Hoewel we begrijpen dat dit onderwerp nog een strategisch verkennend document op hoofdlijnen betreft en de uitwerking en uitvoering hiervan pas later dit jaar op het programma staan, zetten we hier toch een aantal vraagtekens bij. 
De opgave voor de gemeente Hoogeveen is op basis van al vergunde en in ontwikkeling zijnde zonneweide-projecten in principe al gehaald. Op basis van dat gegeven zal het gemakkelijk zijn om op een later moment in te stemmen met het nog in te dienen raadsvoorstel omtrent de RES. De opgave is immers al gerealiseerd. Toch ligt het helemaal niet zo makkelijk als zojuist geschetst is.
Is een opgave voor Drenthe van ongeveer 10% van de landelijke opgave niet veel te groot, gezien het relatief lage inwonertal van Drenthe? Worden we hiermee niet de batterij van Nederland? De impact die deze opgave heeft op het Drentse landschap is dan enorm.
Daarnaast is de burger in de besluitvorming gewoon vergeten; bezwaar en beroep is namelijk niet mogelijk. Dit kan pas bij de vaststelling van de omgevingsplannen.
Je kunt een bouwvergunning al tegenhouden op basis van een modderkruiper, maar hoe gaan we dan om met bijvoorbeeld een windmolen- of zonnepark die in de RES eigenlijk al is vastgesteld?  Wat als mensen de plannen niet zien zitten? Hoe dan verder?
Waar we als VVD echt een probleem mee hebben, is dat er een vorm van dwang wordt verwoord in het stuk. Met name het “verplicht van het gas afgaan” in het stadium van onderzoek en draagvlakvergroting is een stap te ver en vinden wij ongepast.

We zijn voornemens om met een provinciaal breed amendement te komen met betrekking tot deze en andere vormen van dwangmiddelen.
In de RES staat wel een juiste volgorde van de zonneladder, inzet op bebouwd gebied, daken, kleine windmolentjes en de combinatie van functies.
De VVD kan instemmen met het voorstel van het college om het afwegingskader in te trekken vanwege de opgave die al gerealiseerd is. Zo kan er meer ingezet worden op “zon op dak”. Door de snelle ontwikkeling van “zon op land” kunnen er geen nieuwe projecten meer bij zolang het netwerk niet is vergroot. Voor veel ondernemers die hun dak beschikbaar hebben, is dit een tegenvaller. Daar biedt het intrekken van het afwegingskader weer enige ruimte.
Deel dit bericht!

Geef een antwoord