Mensen geboren in 1963 of 1964 kunnen online vaccinatieafspraak maken

Aangezien de komende weken steeds meer vaccins beschikbaar komen, gaat het vaccinatietempo omhoog. Mensen uit 1963 en 1964 kunnen daardoor nu al online een afspraak maken voor een vaccinatie met een mRNA-vaccin. Inplannen kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Iedereen uit geboortejaar 1963 of 1964 ontvangt per post een uitnodiging voor een vaccinatie, maar het is dus niet nodig op deze brief te wachten. We verzoeken mensen uit deze geboortejaren – die zich willen laten vaccineren – zo snel mogelijk online een afspraak in te plannen. Dat kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Hiervoor is een DigiD inlogcode nodig.

Welk vaccin?
De GGD gebruikt vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze mRNA-vaccins beschermen even goed tegen ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopname. Op de vaccinatielocaties waar ook Moderna wordt gebruikt, wordt ter plaatse bepaald of mensen BioNTech/Pfizer of Moderna krijgen. Dit hangt volledig af van de beschikbaarheid van de vaccins.

Geboren in of voor 1955 – of in 1961/1962?
Eerder zijn mensen geboren in of voor 1955 uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken. Dit geldt ook voor mensen uit 1961 of 1962. Mensen uit deze leeftijdsgroepen die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze oproep maar dat wél willen, vragen we dringend alsnog een afspraak in te plannen.
Geboren in of tussen 1956 en 1960? Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 krijgen via de huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie. De GGD’en vaccineren deze leeftijdsgroep niet.

Jongere leeftijdsgroepen

Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u later dan 1964 bent geboren. Deze afspraken worden afgezegd. Iedere dag filtert en controleert de GGD ingeplande afspraken op geboortejaar. Mensen die ongeldig een afspraak hebben gemaakt, krijgen bericht dat hun afspraak wordt geannuleerd en/of komen op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Vaccinatiestrategie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Dat doen zij op basis van adviezen van de Gezondheidsraad en de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord