Oud wethouder Giethoorn heeft ten onrechte beeld geschetst van wantoestanden bij ‘ Ben Effectief’

Hoogeveen – Het hof Arnhem – Leeuwarden heeft in zijn arrest van 4 mei 2021 geoordeeld dat de gemeente Hoogeveen onrechtmatig heeft gehandeld door op 21 juli 2017 de cliënten van Ben Effectief te verplaatsen met als gevolg dat de locaties van Ben Effectief feitelijk werden ontruimd. Ook heeft het hof geoordeeld dat de gemeente bij monde van toenmalig wethouder Giethoorn ten onrechte in de media het beeld heeft geschetst van wantoestanden en acute veiligheidsrisico’s bij Ben Effectief.

De gemeente heeft de Wmo beschikkingen van een aantal cliënten van een zorginstelling gewijzigd waardoor deze cliënten geen zorg meer mochten inkopen bij deze instelling. Vooruitlopend daarop heeft de gemeente een tijdelijke alternatieve verblijfplaats voor deze en enkele andere cliënten geregeld en heeft ze de verhuizing van deze cliënten naar die verblijfplaats georganiseerd. Volgens de gemeente was bij de zorginstelling sprake van een onveilige situatie. Volgens het hof valt dit feitelijke handelen van de gemeente niet onder de reikwijdte van de formele rechtskracht van de Wmo-beschikkingen. De gemeente heeft onrechtmatig gehandeld bij de door haar geregisseerde verhuizing en bij haar uitlatingen in de pers over die ontruiming. De vorderingen van de zorginstelling tot schadevergoeding en tot een rectificatie worden (deels) toegewezen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord