Algemeen

Gemeente ziet af van sociale woningbouw Leeuweriklaan

Hoogeveen – De gemeente ziet af van de plannen voor  sociale huurwoningen aan de Leeuweriklaan in Hoogeveen. Omdat kinderopvang Smallsteps op de huidige locatie blijft en fysiotherapiepraktijk De Leeuwerik mogelijk uitbreidt. Dit voornemen is genomen omdat de situatie ten opzichte van een aantal jaren geleden is gewijzigd

In 2013 is een locatie paspoort gemaakt voor de locatie (zie bijlage). De aanleiding om een locatiepaspoort te maken was gelegen in de Structuurvisie Hoogeveen 2.0 (2012). Hierin is een forse ruimtelijke opgave voor de kern van Hoogeveen gedefinieerd. Deze opgave lag voornamelijk in bestaande wijken en gebieden. Voor de verschillende (potentieel) beschikbare locaties zijn de ontwikkelingsuitgangspunten vastgelegd. Onder andere dus voor dit gebied.

In 2013 was de gedachte dat de panden Leeuweriklaan 5 en 7 leeg zouden komen te staan. Er werd gewerkt aan een brede school in Wolfsbos waarin ook de kinderopvang (Leeuweriklaan 5) en de gymzaal (Leeuweriklaan 7) zouden worden opgenomen. Daardoor zou het gebied tussen Leeuweriklaan 5 tot aan de fysiotherapie vrijkomen voor een woningbouwopgave, in totaal circa 5.100 m². De gebruiker van het pand Leeuweriklaan 5 (ca. 1.300 m²) is echter niet verhuisd naar het uiteindelijke kindcentrum Wolfsbos. De kinderopvang zit nog goed op deze locatie. Het gymzaaltje is wel leeg gekomen. In 2013 was er geen belangstelling van de fysiotherapie voor uitbreiding van de locatie. Nu wel, het wil graag uitbreiden op een gedeelte van het trapveldje met bijna 1.100 m².

Een gedachte over “Gemeente ziet af van sociale woningbouw Leeuweriklaan

Geef een reactie