Algemeen

Slibbehandeling ‘Echten, Veilig en Duurzaam’ de markt op

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start met de Europese aanbesteding van het project ‘Slibbehandeling Echten Veilig en Duurzaam. Marktpartijen kunnen zich inschrijven voor de bouw van deze nieuwe en duurzame slibgistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering in Echten. Het waterschap zet het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van de installatie gelijktijdig in de markt.

“We zoeken een aannemer die samen met ons het ontwerp maakt, de nieuwe installatie bouwt én een deel van het onderhoud voor zijn rekening neemt”, licht bestuurslid Marion Wichard toe. “Door in het hele traject samen op te trekken, komt de kennis en expertise van beide partijen al vroeg samen. Dat bevordert de samenwerking en moet leiden tot de beste, de meest slimme én een innovatieve installatie die onze ambities op het gebied van duurzaam en circulair werken eer aan doet.”

 

Groengas

Met de nieuwe installatie gaat het waterschap groengas en een duurzame warmtebron toepassen om de gisting te verbeteren. De installatie leent zich er ook voor om in een later stadium een optie toe te voegen om het CO2 dat bij de productie van dit groene gas vrijkomt, af te vangen.

 

De bestaande slibgistingsinstallatie werd begin 2019 uit bedrijf genomen, omdat het onder andere niet meer voldeed aan de eisen die gelden voor veiligheid. Daarnaast speelden betrouwbaarheid en het goed kunnen onderhouden een rol. In mei 2019 besloot het waterschapsbestuur een nieuwe, gasveilige en duurzame installatie te laten bouwen. Wichard: “Met de start van de aanbesteding, komen we weer een stapje dichterbij de daadwerkelijke bouw.”

Na zomer van 2021 hoopt het waterschap de marktpartij gevonden te hebben. Naar verwachting gaat de eerste schop begin 2023 de grond in en wordt de installatie in 2024 opgeleverd. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich aanmelden via de inkoopsoftware van Negometrix. foto: Jan Anninga

Geef een reactie