Als zou het wel kunnen de meeste koren zijn er niet op voorbereid. In de afgelopen jaar hebben de koren, ook niet eens kunnen repeteren. In september komen de organisaties weer bij elkaar om te kijken wat dan de mogelijkheden zijn. Dan is er nog eens een periode nodig van zes tot acht weken, om te kunnen beoordelen als er weer in het openbaar gezongen kan worden. Daarnaast is het ook de vraag komt iedereen weer zingen. Hopelijk volgend jaar weer een korenfestival.