Foto: Pixabay
Algemeen

Gemeente gaat voorlopig door met Nu Niet Zwanger

Hoogeveen – De gemeente heeft besloten om de bezuinigingen op Nu Niet Zwanger te schappen. Reden hiervoor is  dat De kosten van NNZ erg laag zijn in verhouding tot de te verwachten kosten aan jeugdzorg als deze kinderen wel geboren worden. 

Wat is NNZ?

Het programma ‘Nu Niet Zwanger’ (NNZ) is een maatschappelijk programma dat wil
voorkomen dat kwetsbare vrouwen tegen hun eigen wensen of plannen in toch zwanger
worden. Het programma NNZ helpt vrouwen en gezinnen de regie te nemen over hun
kinderwens om een ongeplande ongewenste zwangerschap te voorkomen. Het gaat er
niet om dat ze nooit kinderen mogen krijgen, het gaat erom dat ze nu, in deze kwetsbare
situatie, geen kinderen krijgen. En dat willen ze vaak zelf ook niet. Het programma
voorkomt op deze wijze veel persoonlijk leed bij vrouwen en gezinnen en verlaagt
tegelijkertijd de behoefte aan zorg en ondersteuning van deze kwetsbare doelgroep,
hetgeen zich vertaalt in minder zorgkosten.
Het gaat om vrouwen en gezinnen die door een verstandelijke beperking, een beperkte
beheersing van het Nederlands, een complexe gezinssituatie niet zelf hun eigen
kinderwens kunnen vormgeven. Bijkomende externe factoren zijn drugsproblemen,
financiële problemen, werkloosheid of dakloosheid.
Cliënten met (multi)problemen denken vaak niet aan anticonceptie, nemen de pil niet
altijd in of hebben een gebrek aan kennis over de mogelijkheden van gezinsplanning, een
gebrek aan vaardigheden om de anticonceptie zelf te regelen, een mismatch tussen de
deelnemer en de bestaande zorg- en hulpverleners of een gebrek aan financiële middelen
om de anticonceptie te betalen.

Hoe werkt het?
De inhoudelijk coördinator NNZ Drenthe traint aandachtfunctionarissen van organisaties
die werken met cliënten in een kwetsbare positie. Deze aandachtfunctionarissen zorgen
dat het aangaan van het kinderwensgesprek binnen hun organisatie op de agenda komt,
het in de werkprocessen wordt ingebed en ondersteunt zo nodig de medewerkers in het
aangaan van het kinderwensgesprek met de cliënt. Wanneer een deelnemer vervolgens
vanuit zichzelf en actief aangeeft op dit moment geen kind te willen dan geeft NNZ
voorlichting en actieve begeleiding over passende anticonceptie.
Daarnaast zorgt de inhoudelijk coördinator voor de link tussen het sociale en medische
domein, door te organiseren dat anticonceptie direct geplaatst wordt. En ze regelt
financiering als de ziektekostenverzekering de anticonceptie niet vergoedt.

Maatschappelijke baten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een MKBA gemaakt van NNZ (zie ook
bijlage factsheet MKBA), waarin de maatschappelijke baten zijn doorgerekend wanneer
een kwetsbaar persoon ongepland en ongewenst een kind krijgt en vervolgens niet in
staat is om het kind zelfstandig op te voeden. Gemeenten en zorginstellingen zijn dan
aan zet om de moeder en het gezin te ondersteunen. In het eerste levensjaar zouden de
kosten per traject bijvoorbeeld zijn:
• wanneer de moeder en het gezin zelfstandig kunnen wonen: opvoedondersteuning om
de moeder en het gezin te helpen bij het opvoeden van het kind (ong € 7.000)
• wanneer de moeder of het gezin niet zelfstandig kunnen wonen: opvang in een
moeder- kind huis en/ of een andere vorm van begeleid wonen (€ 52.000 tot bijna €
55.000)
• wanneer de moeder of het gezin geen veilig thuis kunnen bieden voor het kind: opvang
in de pleegzorg (uithuisplaatsing) (tussen € 17.500 en € 25.500)
Denk ook aan het voorkomen van jeugdbeschermingsmaatregelen.
Pagina 3 van 3
Uitvoeringskosten van NNZ: Over een periode van 4 jaar kan NNZ circa 1.650
deelnemers begeleiden. Wanneer 80% van de deelnemers als gevolg van NNZ ervoor
kiest om regie te nemen over hun eigen kinderwens dan kost de bijdrage per deelnemer
€ 403. Er is dus een grote maatschappelijke winst te behalen wanneer NNZ een
ongeplande en ongewenste zwangerschap weet te voorkomen – dit uiteraard bovenop de
grote positieve gevolgen voor de deelnemers zelf wanneer zij een ongewenste
zwangerschap kunnen voorkomen.

 

Geef een reactie