RSG Wolfsbos pakt Nationaal Programma Onderwijs voortvarend op

Extra geld voor het onderwijs, er wordt en is veel over gesproken. Door de gevolgen van corona kan het onderwijs in Nederland vanaf komende zomer rekenen op extra geld, bedoeld om daar waar nodig de juiste maatregelen te treffen. RSG Wolfsbos is actief bezig om te inventariseren op welke manier invulling gegeven kan worden aan het Nationaal Programma Onderwijs.

Hele week naar school
“Sinds het bekend worden van deze gelden, maar uiteraard daarvoor ook al, zijn we binnen onze school bezig met de vraag wat we kunnen en of moeten doen om leerlingen de komende tijd de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden”, vertelt Dries Koster, directeur bestuurder van RSG Wolfsbos. “Om op een goede manier invulling te geven aan het Nationaal Programma Onderwijs zijn we in overleg met onze leerlingen en hun ouders, met ons personeel en externe partners. Recent was er in de gemeenteraad aandacht voor het onderwijs in Coronatijd. Het is voor iedereen zwaar, maar we mogen met elkaar ook trots zijn op hoe het gaat”. Twee weken geleden gingen aantal leerlingen online in gesprek met burgemeester Loohuis. Dries Koster vertelt verder: “De burgemeester was geïnteresseerd in hoe de leerlingen deze rare tijd ervaren. De meeste leerlingen gaven aan dat ze het saai vinden. Gevoelens van eenzaamheid en motivatieproblemen werden zeker benoemd. Van jong tot oud werd tevens aangegeven dat volwassenen zich ook weer niet te druk om hen moeten maken: ze kunnen meer aan dan wij denken! We zien ook grote verschillen tussen de leerlingen. De een gedijt goed in de huidige situatie, de ander niet. Voor de meeste leerlingen geldt echter dat ze het liefst weer gewoon de hele week naar school willen. Wie had dat een jaar geleden gedacht?”

Zelftesten
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs huurt RSG Wolfsbos zalen in Theater De Tamboer om het afnemen van toetsen en examens coronaproof te laten verlopen. Net als andere scholen, ontving RSG Wolfsbos afgelopen week de corona-zelftesten: preventief voor personeel. Na instemming van de medezeggenschapsraad zijn personeel, leerlingen en ouders per brief door de school geïnformeerd over de gang zaken rondom de zelftesten. Dat wordt gewaardeerd. Maar er zijn ook ouders die het allemaal maar niks vinden. Scholen moeten de richtlijnen van de overheid en de GGD volgen en de zelftesten zijn vrijwillig. Dries Koster geeft aan dat hij waardering heeft voor de vaak creatieve oplossingen van onze docenten in de lessen: op school en online. “Zo ging Hoogeveen on Stage dit jaar wél door, zei het in een iets aangepaste vorm. Zo’n 800 vmbo-leerlingen van RSG Wolfsbos, het Roelof van Echten College en bezochten bedrijven in en om Hoogeveen: prachtig! Dank aan alle bedrijven die dit voor de leerlingen mogelijk hebben gemaakt.“

Provinciale en lokale samenwerking
Samen met RSG Ter Apel, het Esdal College in Emmen, het Nassau College in Assen en De Nieuwe Veste in Coevorden heeft RSG Wolfsbos een enquête opgesteld die vanaf 26 april is uitgezet onder personeel en leerlingen. De uitkomsten worden eind mei verwacht en moeten leiden tot een breed plan met de juiste keuze aan maatregelen om de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs optimaal te besteden. In Hoogeveen heeft de gemeente samen met alle scholen afgesproken dat gezamenlijk wordt gekeken op welke manier de samenwerking gezocht kan worden. Zo kunnen bepaalde maatregelen in het belang van de leerlingen vast en zeker breed opgepakt worden, hoewel het meeste natuurlijk in de scholen zelf moet gebeuren.

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord