Opinie roofdieren en weidevogels

Ik wordt wat kriegelig als ik lees dat LTO Noord van mening is dat achteruitgang van weidevogels te wijten is aan roofdieren. Weer wordt een zondebok gezocht. Dat ondanks een reeks maatregelen aan de kant van de boeren, waarvoor hulde, zoals het aanleggen van plasdras gebieden, maaimaatregelen, het aantal eieren en kuikens van weidevogels terugloopt ligt aan overheersende intensieve landbouw, bemesting, chemicaliën gif en ontwatering.

Dit brengt de kwaliteit van de leefomgeving omlaag, waarvan ook weidevogels de prijs betalen. De teruggang openbaart zich in minder insecten, bomen, houtwallen,vogels en roofdieren. Gevaar van de veronderstelling van de vereniging van boeren en tuinders is tevens dat het een vrijbrief geeft voor plezierjagers. Niets voor niets ondersteunt de jagersvereniging het beleid van de LTO Noord. Ook in de wil om de wolf af te schieten vinden LTN Noord en de jagersvereniging elkaar. Jammer is dat direct zwaar geschut in vorm jacht wordt voorgestaan, terwijl elektrische afrastering ook kan voor vossen. De plezierjager vindt altijd wel een reden voor de jacht: het zijn weer de vossen die de kippen doden, terwijl een kippenhok ook minder doorlaatbaar kan. En waar houdt het op ? Moet de kat van de buren worden aangelijnd, wasberen, roofvogels, steenmarters, boommarters, vossen en dassen worden afgeschoten die ook recht hebben op voedsel.?  Of moet ook maar de zeldzame steenarend dan toch maar uit de lucht worden geschoten ? Zeker nu zoogdieren, als dassen, binnenkort jongen krijgen en in het voorjaar hun jongen moeten grootbrengen. Moeten vossenburchten en dassenburchten op privégronden dan maar om zeep worden geholpen ?, dassen lopen grote afstanden op zoek naar voedsel. Predatie om jongen groot te brengen is sympathieker dan grote stukken land in beslag te nemen voor de bio-industrie waar dieren voor geld op ellendige wijze worden gekweekt. Het is net als met bomenbeleid: de ene soort verwijderen, zodat de andere kan gedijen. Dit zijn echter kunstmatige constructies. Waarom niet gewoon de natuur haar gang laten gaan zodat een oud bos kan gedijden wat de beste levenscondities biedt voor meerdere soorten. Dus waarom niet een zeer groot areaal weide blijvend nat houden zodat behalve weidevogels ook roofdieren als de das hier zijn voedsel kan vinden, zoals regenwormen. Want weidevogels en roofdieren kunnen zo goed naast elkaar gedijen. Dat heet pas biodiversiteit, een woord dat LTO Noord op haar website propageert. Blijkbaar werkt dit onvoldoende, gezien de oproep tot jacht. Om de weidevogels te redden is het noodzakelijk dat er meer geschikte bloemrijke (natte) weilanden komen met voldoende voedsel en dekking waar voldoende kuikens overleven. Een gruttokuiken dat opgroeit in kruidenrijk grasland heeft een veel grotere kans om als sterke volwassen broedvogel terug te keren, dan een kuiken dat opgroeit in intensief raaigrasland dat aantal malen per jaar gemaaid wordt. Boeren, consumenten (ja, ik en u ook), banken, politiek en de LTO kozen voor een systeem dat onvermijdelijk leidt tot de ineenstorting van complete ecosystemen, ook in Nederland. De minister weet het. De Europese Unie weet het. De wetenschap weet het. De Vogelbescherming weet het. Dat LTO Noord beweert dat de achteruitgang van eieren en vogels te wijten is aan roofdieren, getuigt volgens mij van kortzichtigheid.

 Ronald Wilfred Jansen, natuurfotograaf

Deel dit bericht!

Geef een antwoord