Lid in Orde van Oranje Nassau: Aly Wiggers-Everts

Mevrouw Wiggers-Everts is vrijwilliger voor diverse vakantieweken voor gehandicapten. Voor 1977 was ze betrokken bij de Hoogeveense week, van 1997-2011 bij de Drentheweek en vanaf 2015 bij de Diaconale Vaartweek Drenthe. Ze helpt mee met de voorbereidingen en is tijdens de vakantieweken verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en het entertainment van de ongeveer 45 gehandicapte gasten. Vanaf 2017 is ze secretaris.

 

Vanaf 1985 tot heden is mevrouw Wiggers-Everts in diverse functies betrokken bij de Kerkelijke wijk Oost in Hoogeveen. Ze deed clubleiding en was jeugdouderling. Van 2002-2010 was ze notulist bij de Kerkenraad Algemene Zaken, een centrale kerkenraad van heel Hogeveen, eerst gereformeerd later PKN. Mevrouw Wiggers-Everts loop al een behoorlijk aantal jaren ca. 6 collectes voor diverse doelen en bezoekt sinds 2019 eenzame ouderen in de kerkelijke gemeente.

 

Bij Treant Zorggroep is mevrouw Wiggers-Everts sinds 1994 tot heden vrijwilliger in de verzorgingstehuizen locatie Weidesteyn van 1994-2014 en locatie Bilderdijk vanaf 2014 tot heden. Ze kookt wekelijks met bewoners en speelt daarnaast ook elke week spelletjes en met de bewoners in de huiskamer. Met kerst, Pasen of Pinksteren helpt ze mee met het maken van een buffet. Op dit moment kookt mevrouw Wiggers-Everts nog 1 keer in de week en helpt af en toe mee met grote activiteiten zoals de lichtjesparade of de burendag.

 

Bij de Protestantse wijkgemeente De Weide in Hoogeveen was mevrouw Wiggers-Everts vrijwilliger van 1995-2017. Van 1985-1998 was ze notulist van de wijkkerkenraad.

Van 2008-2014 was ze hulpkoster en van 2009-2017 diaken en secretaris van de diaconie. Verder helpt ze mee met de jaarlijkse schoonmaak van de kerk

 

Bij de TC De Weide is mevrouw Wiggers-Everts van 2017 tot heden een maal per zes weken gedurende drie weken schoonmaakster.

 

Bij Het Korenhuis in Hoogeveen is mevrouw Wiggers-Everts vanaf 2018 tot heden. Op de dinsdagmiddag doet ze diverse activiteiten met de bewoners. Ze verzorgt de koffie/thee en draait haar hand nergens voor om, zoals bijvoorbeeld een paar honderd kniepertjes bakken. In de coronatijd stuurt ze kaartjes en berichtjes.

Geef een reactie