Lid in Orde van Oranje Nassau: Harry Kok

De heer Kok is jeugdleider geweest bij de voetbalvereniging H.Z.V.V. Hij deed de trainingen en was begeleider van de wedstrijden van jongens van 14 t/m 16 jaar.

 

Van 1976 tot heden is de heer Kok voorzitter en penningmeester bij de Buurt- en Speeltuinvereniging Krakeel, later veranderd in de Wijkvereniging Krakeel

Tijdens de opbouwfase van de woonwijk Krakeel kwam de heer Kok al vrij snel in het bestuur. Na de bouw van het wijkgebouw de Magneet in 1977 heeft heer Kok als afgevaardigde van de buurtvereniging in de beheers commissie van De Magneet plaatsgenomen.

De heer Kok kan worden beschouwd als een pionier van de vereniging. Als penningmeester had en heeft hij er soms een dagtaak aan om alles bij te houden.

Het bestuur heeft veel werk verzet om te komen tot de oprichting van de kinderboerderij en de uitgifte van het boekwerk “Krakeel en de Sterrenwereld” in het kader van het 20-jarig bestaan van de vereniging in 1998. In 2010 is een tweede druk beschikbaar gekomen. In de jaren 80 is er met behulp van vrijwilligers een speelveld met basketbalveld in de wijk aangelegd.

De vereniging had in het begin twee speeltuinen en een peuterspeelzaal in eigen beheer. Het jaarlijkse onderhoud van de speeltuinen, de controle, het demonteren en de aanschaf nieuwe speeltoestellen kostte veel extra rekenwerk.

Verder organiseert de vereniging veel activiteiten met het nodige financiële werk: Koninginnedag, Sinterklaasfeest, de jaarlijkse rommelmarkt, een trimloop door de wijk, de stratenvolleybalcompetitie, het springkussenfestival, de organisatie van oriënteringsritten en in de winter schaatswedstrijden. Er is moeder- en peutergym, een klaverjasclub, een toneelvereniging, een kinderknutselclub, een timmerclub, een dartclub, badminton, gym, een eigen zangkoor, clubwerk, computercursussen, bloemschikken, koersbal en nog steeds de sjoelclubs.

In 2004 is hem gevraagd voorzitter te worden, later werd hij weer penningmeester. Nu is hij tijdelijk interim-voorzitter. Hij was betrokken bij de realisatie van de wijkaccommodatie, bij de oprichting van de peuterspeelzaal, het beheer, de organisatie en uitvoering van activiteiten en zat in de redactie van het wijkclubblad.

In zijn rol als penningmeester was de heer Kok ook verantwoordelijk voor het werven van leden voor de vereniging.

Zowel op de voorgrond als ook op de achtergrond heeft de heer Kok zijn steentje bijgedragen. Hij was en is nog steeds erg betrokken, vooral als het gaat om de financiële zaken bij het beheer van de speeltuinen. Hij doet alles met grote inzet en voelt zich verantwoordelijk om de leefbaarheid voor de inwoners van de wijk Krakeel op peil te houden, zodat eenieder er met plezier kan wonen en leven.

 

Van 1980-1984 zat de heer Kok in het stichtingsbestuur van Scouting Hoogeveen en was betrokken bij de realisatie van een nieuw gebouw voor Scouting.

Van 1991-2008 was de heer Kok bestuurslid en kaderlid bij Scouting Zuid West Drenthe later Scouting Regio Drenthe en betrokken bij de ontwikkeling van cursussen voor de scouting groepen en leden.

Vanuit Scouting Regio Drenthe was de heer Kok in de jaren 1993-1994 ook betrokken bij de oprichting van Scouting Zuidwolde.

Voor Scouting Nederland ontwikkelde hij de cursus digitale ledenadministratie voor scoutinggroepen.

In 1977 heeft de heer Kok het zilveren waarderingsteken ontvangen van Scouting Nederland voor zijn verdienstelijk werk voor een langere periode als kaderlid van Scouting Nederland.

 

Voor de personeelsvereniging Doe Mee van de Samenwerkingsorganisatie Hoogeveen De Wolden kwam de heer Kok in 2015 als afgevaardigde van de gepensioneerden in het bestuur en werd penningmeester. De vereniging organiseert gemiddeld zo’n drie activiteiten per maand. De heer Kok steekt veel uren in de organisatie, de administratie en het tot in detail uitpluizen van nieuwe initiatieven met betrekking tot de PV Doe Mee. Zijn inzet is groot. Hij is bij alle evenementen aanwezig voor het regelen van de financiën.

Verder heeft de heer Kok het voortouw genomen en veel tijd gestoken in een inmiddels perfect digitaal deugdelijk inschrijvings- en betalingssysteem m.b.t. de activiteiten.

Ook doet hij het ledenbestand en beheert de website.

Voor de gepensioneerde leden van de PV Doe Mee organiseert de heer Kok uitjes, kaartavonden, klaverjassen en jokeren. Hij behartigt de belangen en regelt nagenoeg alles in zijn eentje. Hij zit in de reiscommissie voor het jaarlijkse uitstapje van de gepensioneerden en maakt zich hard voor de biljartclub bij de gemeente Hoogeveen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord