Algemeen

Lid in Orde van Oranje Nassau: Piet Dijkstra

Van 1974-2013 was de heer Dijkstra scriba van de Hervormde Algemene Kerkenraad, (jeugd) ouderling en diaken bij de Hervormde Gemeente Hoogeveen. In 1974 begon hij als jeugdouderling en heeft daarna hij het ambt van diaken en ouderling vervuld.

Van 1980 tot voor kort was de heer Dijkstra lid van de oudpapiercommissie.

Na de fusie met de Gereformeerde Kerk van Hoogeveen was hij secretaris bij het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Hoogeveen van 2013- 2020. In deze functie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het implementeren en realiseren van de fusie.

 

Van 1979-1996 was de heer Dijkstra commissielid van de KNCGV Koninklijk Nederlands Christelijke Gymnastiek Verbond in Amersfoort. Hij was lid van de Commissie Opleidingen Examinator bij diverse VLG-examens, examinator Jury-opleidingen, docent bij docentenscholingen in Papendal, medewerker bij Scala Gymastisca in Goes of Den Helder.

 

Bij de KNLTB Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond was de heer Dijkstra van 1980-2000 bestuurslid en vrijwilliger. Hij heeft vele jaren in het Districtsbestuur gezeten van het district Drenthe. Daarnaast was hij voorzitter van de Commissie Wedstrijdtennis. In die periode heeft de heer Dijkstra veel betekend voor wedstrijdtennis in de provincie Drenthe.

De heer Dijkstra heeft ook vele jaren de Tennis Masters georganiseerd en was voorzitter van het Grand Prix Toernooi. Hij heeft in de jaren 80 en 90 ook het Dorpen en Steden toernooi georganiseerd, een populair toernooi die zorgde voor veel binding in het district Drenthe. Voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de KNLTB/ tennissport is de heer Dijkstra in 2009 onderscheiden met de Gouden Districtsspeld. De heer Dijkstra heeft een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en promotie van tennis in Nederland.

 

Bij VV De Weide was de heer Dijkstra keurmeester. Vanaf de oprichting in 1982 tot 2007 keurde de hij elke zaterdagochtend de voetbalvelden op deskundige wijze.

 

Bij WSV De Peddelaars is de heer Dijkstra van 1986 tot heden vrijwilliger.

Hij was actief lid/deelnemer van diverse fietsgroepen van de toerclub en volgde hiervoor de cursus toerfietscaptain. Jarenlang heeft hij alle routes, de administratie en coördinatie voor “Sport Overdag” gedaan. Dit fenomeen bestaat inmiddels niet meer.

De heer Dijkstra organiseerde ook meerdere jaren de toerversie van de Ronde van Drenthe namens De Peddelaars. Hij was lid van de organisatiegroep voor het regelen van de Roodtoer. Hij bemande de controlepost van de Drentse Dorpentocht in Drouwen, een tocht die inmiddels ook niet meer bestaat. Hij bemande de verzorgingspost Echten van de Oliebollentocht en was vaste begeleider op de tandem van een gehandicapte oudere.

Hij deed coördinatiewerkzaamheden voor de Roodtoer

Bij de Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen was de heer Dijkstra van 1994-2014 vrijwilliger. Om de zes weken reed de hij visueel gehandicapten naar de kerk. Als tandembegeleider was de heer Dijkstra van 2009-2013 betrokken en fietste met een blinde man.

 

De heer Dijkstra was van 2007-2017 vrijwilliger bij de Ronde van Drenthe. Hij was betrokken bij het uitzetten van de routes van de toerversie en deed de begeleiding van de toer op de toerdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: