Algemeen

Provincie Drenthe sluit het boekjaar 2020 af met een positief saldo van € 2,7 miljoen

De provincie Drenthe sluit het boekjaar 2020 af met een positief saldo van € 2,7 miljoen. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2020, die naar Provinciale Staten heeft verzonden. Ondanks de coronacrisis heeft de provincie vrijwel alle doelen die waren gesteld voor het afgelopen jaar weten te realiseren.

Gedeputeerde Staten kijken terug op een zeer bijzonder jaar, waarin ondanks dat bijna alles vanuit huis gebeurde, de ambtelijke organisatie, bestuur en het Drents Parlement goed hebben kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld in het tot stand brengen van de Investeringsagenda, maar ook de uitwerkingen daarvan, zoals de Sociale Agenda, het Regiostedenfonds, de Woonagenda, voorstellen op het gebied van de Energietransitie en een nadere uitwerking van de Agenda Boer, burger en biodiversiteit. Ook de Economische Koers, een nieuwe Cultuurnota, het Mobiliteitsplan en de nieuwe Financiële Verordening zijn vastgesteld.

Met het Drents Noodfonds cultuur kregen musea en podia hulp om in te spelen op de coronamaatregelen en leverde de provincie, samen met gemeenten, een bijdrage, aan het instandhouden van de Drentse culturele basisstructuur. Ook ondernemers in de vrijetijdssector kregen voor zover mogelijk een steuntje in de rug geven. Als plus op de Investeringsagenda hebben Provinciale Staten ingestemd met voorstellen om extra bij te dragen aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de regiosteden en om extra te investeren in fietsen in de provincie.

Met Provinciale Staten was afgesproken dat de afwijkingen van de begroting beperkt zouden worden. Bij het opmaken van de jaarstukken bleek dat het rekeningsaldo vóór verwerking van mutaties in de reserves juist fors hoger was uitgevallen. Hoewel er goede verklaringen zijn waarom er minder geld is uitgegeven dan begroot, willen gedeputeerde staten dat dit eerder en beter wordt gesignaleerd. De directie heeft daarvoor inmiddels een verbeterplan in gang gezet.

De behandeling van de Jaarstukken 2020 staat geagendeerd voor de statenvergadering van 2 juni.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: