Voorstelling VerPest laat leerlingen RSG Wolfsbos onderzoeken waar plagen ophoudt en pesten begint

Maandag 19 april is het ‘Landelijke Dag tegen Pesten’. In Nederland wordt dan extra aandacht besteed aan het stoppen van pesten. Ook op RSG Wolfsbos in Hoogeveen wordt bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders.

Veilige leeromgeving
Marian van Gogh, docent en anti-pestcoördinator op RSG Wolfsbos geeft aan dat er op de school zeker aandacht is voor het thema pesten. “In de bovenbouw gaan de docenten vooral het gesprek aan met de leerlingen over pesten. Voor de leerlingen van de onderbouw wordt een online voorstelling georganiseerd. De voorstelling VerPest onderzoekt samen met de leerlingen waar plagen ophoudt en pesten begint. Als school vinden we het heel belangrijk om leerlingen een veilige leeromgeving te bieden zodat zij zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daar past pesten natuurlijk niet bij. Maar pesten is helaas van alle tijden.”

Hoe en wie er iets kan veranderen
VerPest volgt een jaar lang Max, Amber en Tara, drie leerlingen die allemaal te maken krijgen met pesten, waardoor hun hele leven op zijn kop komt te staan. De voorstelling legt de ingewikkelde systemen en rolpatronen van pesten bloot. Na de voorstelling is er een interactief nagesprek met de acteurs als gespreksleiders. Samen met de leerlingen worden de ingewikkelde systemen en rolpatronen van pesten uitgeplozen. Marian van Gogh licht verder toe: “Er worden geen schuldigen of slachtoffers aangewezen. Er wordt juist gekeken hoe en wie er iets kan veranderen aan de pestsituaties. Kan de zender zijn boodschap aanpassen of checken? Kan de ontvanger aangeven dat de boodschap helemaal niet zo grappig is als de zender denkt? Of misschien is anders reageren een goede strategie om pestsituatie de baas te worden? En wat kunnen de andere leerlingen uit de klas, de omstanders, doen? Uiteindelijk zijn alle leerlingen samen verantwoordelijk voor de sfeer in de klas.”

Geef een reactie