Algemeen

Voornemen verlenen omgevingsvergunning zonnepark Langedijk Hollandscheveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn vergunning te verlenen voor een  zonnepark aan de  Langedijk 51 te Hollandscheveld ten zuiden Hollandscheveldse Opgaande.

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van
toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 15 april 2021
tot en met 26 mei 2021. De stukken zijn in te zien: online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.0118.2020PB-ON01, of op via www.hoogeveen.nl/inzage.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Geef een reactie