Ontwerpbestemmingsplan Nijstad-Oost per 15 april ter inzage

Het college van B&W legt de komende weken het ontwerpbestemmingsplan ter inzage dat de bouw van woningen in het gebied Nijstad-Oost mogelijk moet maken. Een gebiedsvisie voor het gebied maakt ook onderdeel uit van het plan.

Buurtschap

Nijstad-Oost wordt een kleine woonwijk tussen Erflanden en de recreatieplas Nijstad, aan de westzijde van Hoogeveen. Het wordt een bijzondere wijk met acht erven. De bedoeling is dat de bewoners deze erven grotendeels zelf inrichten. De bewoners kopen, naast hun eigen kavel, het gezamenlijke erf en een collectieve tuin en ze zorgen zelf voor aanleg en onderhoud. De wijk is daarnaast uniek omdat in de woningen in Nijstad-Oost waterstof wordt toegepast voor de verwarming. Deze plannen hangen nauw samen met die voor de Waterstofwijk Erflanden. In het concept-bestemmingsplan is de mogelijkheid voor de toepassing van waterstof opgenomen.

Recreatie

In het gebied Nijstad wordt, naast de bestaande bedrijvigheid, ingezet op recreatie en wonen. De recreatie bestaat uit dagrecreatie en een vakantiepark aan de voormalige zandwinplassen en de trim/ren/fietsroute ‘rondje Nijstad’. De belanghebbenden van het gebied en de aanwonenden hebben meegedacht over het gebied rond Nijstad en de invulling van Nijstad-Oost.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen van 15 april tot en met 26 mei 2021 ter inzage. Inzien kan via:
•    Een bezoek aan de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak te bezoeken.
•    De gemeentelijke website: www.Hoogeveen.nl/inzage .
•    www.ruimtelijkeplannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.0118.2018BP9006008-ON01

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0528.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord