Gezondheid

Hoogeveens preventieakkoord is niet van de gemeente, maar van alle inwoners

Goed in je vel zitten, weinig stress hebben, het heeft allemaal met gezondheid te maken. Gezondheid is een voorwaarde om mee te kunnen doen, om te werken, om kinderen op te kunnen voeden, om vrienden te maken. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen, maar dat gaat niet voor iedereen vanzelf.

Gezondheidsverschillen
Mensen met een laag opleidingsniveau en een laag inkomen gaan gemiddeld 6 jaar eerder dood en krijgen 19 jaar eerder te maken met ziekte in vergelijking tot mensen met een hogere opleiding en hoger inkomen. Dat is niet eerlijk. Ook deze groep heeft recht op al die jaren in gezondheid. Daar gaan inwoners, professionals en ondernemers samen iets aan doen.

Kansen op langer en gezonder leven vergroten
Sommige problemen en ziekten zijn namelijk te voorkomen. Door al vroeg op een bewuste, gezonde manier te leven vergroten de kansen op een langer en gezonder leven. Dat is het doel van het Hoogeveens preventieakkoord. Inwoners, ondernemers, (zorg)professionals en gemeente maken samen afspraken in een preventie akkoord.

Hoogeveens preventieakkoord
Het Hoogeveens preventieakkoord is niet van de gemeente, maar van alle inwoners, verenigingen, bedrijven en partijen in gemeente Hoogeveen die mee willen doen. Een groep vertegenwoordigers uit het onderwijs, de zorg, buurt of dorp hebben samen gekeken welke thema’s het meest bijdragen aan de gezondheid van de inwoners van Hoogeveen. De gevolgen van roken, zoals COPD, vormen de grootste doodsoorzaak in Nederland, gevolgd door overgewicht en obesitas. Alcohol heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de groei van het embryo maar ook voor de ontwikkeling van het puberbrein. Niet vreemd dus dat er in Hoogeveen gekozen is voor inzet op minder roken, alcohol en overgewicht.

Thema rookvrije omgeving
Hoogeveen streeft naar een rookvrije generatie in 2040. Daarbij zijn de volgende ambities geformuleerd:

 • Kinderen kunnen rookvrij opgroeien, spelen, sporten en naar school
 • Werknemers kunnen rookvrij werken
 • Jongeren tot 18 en zwangere vrouwen roken niet
 • Voor rokers die willen stoppen is persoonlijke ondersteuning beschikbaar

Thema matig met alcohol
Dit zijn de ambities voor Hoogeveen:

 • Geen alcohol onder de 18 of als je zwanger bent
 • Boven de 18 drink je met mate
 • Voor drinkers die hun alcoholgebruik willen minderen is persoonlijke ondersteuning beschikbaar

Thema gezond gewicht
Hoogeveen streeft naar een gezond gewicht voor alle inwoners. Voeding en beweging zijn hier belangrijk. Dit zijn de ambities:

 • Inwoners zijn zich bewust van hun eigen gewicht
 • Meer inwoners hebben een gezond gewicht
 • Kinderen spelen vaker buiten, volwassenen en ouderen maken vaker een ommetje
 • Ouders geven het goede voorbeeld als het gaat om voeding en bewegen
 • Het percentage jongeren tot 23 jaar met overgewicht en obesitas daalt
 • De omgeving daagt uit tot de gezonde keuze

Hulp en steun gezocht
De partijen die de ambities hebben geformuleerd kunnen dit niet alleen, ze hebben u hard nodig om dit samen te doen.

 • Bent u werkzaam in de zorg? Ziekenhuis, huisartsen, verloskundigen, diëtisten en fysiotherapeuten;
 • Werkt u in het (voortgezet) onderwijs, of het mbo? Ook ouders zijn welkom;
 • Ondernemend Hoogeveen, werkgevers, winkels, supermarkten en de horeca;
 • Collega’s van De Smederijen, Welzijnswerk en thuiszorgorganisaties;
 • Bestuur van de gemeente en maatschappelijke organisaties;
 • Ervaringsdeskundigen;
 • U/jou (jong en oud).

Steunt u dit en/of wilt u meedoen?
De gemeente zoekt naar mogelijkheden om uw ideeën mogelijk te maken. Wilt u zich hiervoor inzetten? Heeft u een idee, of doet u al iets dat bijdraagt aan een van de ambities? Laat het weten! Steunt u dit preventieakkoord, laat ook dat weten! Dit kunt u doen op www.hoogeveen.nl/preventieakkoord.

Geef een reactie