Opinie: Belang van het lokale nieuws

De Hoogeveensche Courant begon in 1860 als weekblad onder de titel: Hoogeveensch Nieuws- en advertentieblad in correspondentie met omliggende gemeenten. Een jaar later werd de krant overgenomen en door Claas Pet te Hoogeveen en tot op heden is de firma Pet eigenaar van de krant. In een wereld (tot circa 1930) die klein was en bij gebrek aan andere communicatiemiddelen was de krant een belangrijke informatiebron voor wie kon lezen. Zowel de lezers, de medewerkers en de uitgeverij was nauw verbonden met Hoogeveen.

Na de oorlog werd de Hoogeveensche Courant deelgenoot van een grotere wereld en dat was ook te zien in de omvang van de krant: naast lokaal, veel nationaal en internationaal nieuws. In de moderne tijd is de Hoogeveensche Courant meer een lokale krant en ook internetkrant.

Ook websites als Regionieuwshoogeveen.nl geven goede lokale informatie. Voor het overige is internet veelal junk food zonder objectief onderzoek voor de weinig kritisch lezer .

Het is daarom jammer dat volgens mij de toekomst van de lokale krant op het spel staat waaronder ook de Hoogeveensche Courant: de NDC Mediagroep wil namelijk af van al hun huis-aan-huis bladen meldt RTV Noord. Dit soort zorgelijke situaties wordt in de hand gewerkt door voortdurende reorganisaties en schaalvergroting door opname van meerdere (lokale) kranten door mediaconcerns, waarvan aandeelhouders en leiding geen feeling hebben met het lokale gebeuren en liever verdienen aan andere media-activiteiten dan lokale kranten.

Inmiddels maakt de Hoogeveensche Courant deel uit van de Mediahuis Groep. NDC Mediagroep, uitgever van onder meer de Hoogeveensche Courant is een zelfstandig dochterbedrijf binnen Mediahuis, eigenaar van onder meer NRC en De Limburger. Reorganisaties slurpen bovendien veel geld op waardoor minder tijd is voor journalistiek. Een krant moet meer zijn dan commerciële advertenties en gemeentelijke informatie voorziening. Door de reorganisaties is ook het bureau van de Hoogeveensche Courant verdwenen uit Hoogeveen. Dat is jammer, want het vergroot zowel de fysieke als emotionele afstand tot de lezer, een afstand die ook vergroot wordt doordat de krant alleen maar bij Pet! in de stal ligt. Ook verschijnt de krant vrij laat op de dag en zijn er soms ook problemen met de bezorging. Dat is jammer want de journalisten steken veel energie en tijd in (onderzoek) journalistiek in Hoogeveen en we weten hoe belangrijk het kan zijn om kritische geluiden hier te horen.

Getuige ook de anders verborgen taferelen op gemeentelijk niveau die toch schade hebben geleid. Verdwijnen van de locale krant leidt ook tot minder profilering van lokale bedrijvigheid. Ook zal door het verdwijnen van een lokale krant, als de Hoogeveensche Courant, lokaal nieuws niet meer snel door nationale media worden opgepikt. Journalisten en mediamensen zullen wegtrekken uit Hoogeveen en geen lokale nieuws meer checken.

Ook zal de afstand tussen Hoogeveen en haar bewoners verder toenemen door verdwijnen van de lokale krant. Een en ander zal behalve inhoudelijke, ook commerciële schade opleveren.

Nog afgezien van verlies van werkgelegenheid, ook bij toeleveringsbedrijven, en economische schade doordat bedrijven en personen zich minder kunnen profileren. De problematiek wordt verergerd door de coronacrisis waardoor de lokale krant advertentie inkomsten mist. Er zijn ook minder evenementen, zoals sportevenementen om te verslaan.

Mogelijk zijn dat ook redenen van NDC Mediagroep/Mediahuis om lokale kranten te schrappen. Kan overheidssteun helpen ?. Ik hoop in ieder geval dat de Hoogeveensche Courant niet de dupe wordt van een virus en veel langer zal meegaan dan de huidige 161 jaar.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Noot redactie vrijwilligers Regionieuwshoogeveen: De redactie hoopt dat de reorganisatie en saneren van de Hoogeveensche Courant van tafel gaat. Het verdwijnen zal een aderlating zijn voor het (onderzoek) journalistiek in deze gemeente. Waar Regionieuwshoogeveen veel lokaal nieuws/verslagen/aankondigen gratis kan brengen, en het een zeer groot bereik heeft in de gemeente Hoogeveen,  ontbreekt het wel aan financiële middelen als het gaat om veel energie en tijd in onderzoek journalistiek te doen. En gedegen onderzoeksjournalistiek kost nu eenmaal geld.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord