Opinie: Meer waardering voor beroepstaxichauffeurs !

Het is jammer dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers bij het taxivervoer. In de ogen van  de gemeente Hoogeveen is dat goedkoper dan WMO vervoer met beroepschauffeurs. In feite wil de gemeente Hoogeveen bezuinigingen doordrukken over de ruggen van beroepschauffeurs. De vrijwillige taxichauffeurs verdringen beroepschauffeurs.

Ondermeer op het gebied van groepsvervoer, ouderenvervoer en rolstoelvervoer. En dat is jammer want een taxichauffeur is een vak  en moet navenant goed beloond worden zodat hij zijn/haar huur, misschien een eigen huis en gezin kan onderhouden en ook nog eens goed op vakantie kan gaan. Ook jonge taxichauffeurs moeten een kans krijgen iets op te bouwen. De lonen van taxichauffeurs zijn al mager, wat ondermeer in de hand wordt gewerkt door het systeem van aanbesteding die vooral inzet op goedkoop rijden, waardoor een taxibedrijf moeilijker kan investeren in zijn wagenpark en de verdere toekomst van het bedrijf. Dat brengt baanonzekerheid voor de beroepschauffeurs wat voor hen demotiverend is. Nadeel van vrijwilligers is verder gebrek aan continuïteit en niet de professionaliteit van de beroeps. Vrijwilligers haken af wanneer het werk te veel van hen eist en willen geen structurele verantwoordelijkheid, soms omdat ze al betaald werk hebben en dus weinig tijd of omdat ze zich graag maatschappelijk willen inzetten, maar zonder gezeur bij vakantieopnames.  Een beroepschauffeur werk veelal langer door, kent zijn cliënten en heeft diverse cursussen  gevolgd, zoals EHBO, bemiddelen bij conflicten met cliënten en verkeervoorschriften. Veel vrijwilligers missen de capaciteiten en ervaring voor veel grote verantwoordelijkheden. Een beroepschauffeur heeft bovendien gezag binnen de organisatie en naar cliënten toe. En waar houdt het op ? Moet elke taxibedrijf louter op vrijwilligers drijven ? Inclusief  planning, roosteren en onderhoud van auto’s. En de beroeps die in uitkeringscircuit gaan ? Voor continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening zou ik investeren in beroepschauffeurs. In het algemeen zou ik graag zien dat er meer wordt geïnvesteerd in publieke voorzieningen, zodat er wat meer structuur komt zonder verdere tweedeling op ondermeer beloningsgebied.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen.

Geef een reactie