Drie predikanten uit Hollandscheveld aan het woord

Het leek de redactie van Pr8veld een aardig idee om drie predikanten t.w. Yorick Breemes van de Gereformeerde Kerk Hollandscheveld Nieuwlande-Geesbrug, Mark Peschar van Hervormde Gemeente Hollandscheveld Hervormde kerk en Martin Mudde van de Hervormde Gemeente Hollandscheveld Rehoboth samen te interviewen. In deze coronatijd is het echter onmogelijk om met drie personen een vraaggesprek te houden. De dominees waren daarom bereid om de vragen via mail te beantwoorden.

Even voorstellen
Mark Peschar is geboren op Ameland in 1959. ‘Ik heb van mijn 5e tot mijn 19e jaar in Tzum (Friesland) gewoond en heb daar de lagere en middelbare school doorlopen. Na een hbo opleiding tot maatschappelijk werker ben ik op mijn 24e theologie gaan studeren. In 1984 leerde ik in Coevorden Roelie Kroezen kennen. We zijn getrouwd in 1988 en hebben een zoon, Ad, die 25 jaar is.’
Yorick Breemes: ‘Ik ben geboren in 1992 in Rijssen en daar ook opgegroeid. Ik ben bijna een jaar getrouwd met Anne. We hebben een hond, Victor.’
Martin Mudde is geboren in 1979 en heeft tot zijn trouwen in Putten gewoond. ‘Ik ben in 2005 getrouwd met José. Na ons trouwen zijn we in Nijkerk gaan wonen. Daar zijn onze twee kinderen geboren.’

 

De keuze voor de studie theologie.
Op zijn 24e kwam Mark Peschar erachter dat hij graag predikant wilde worden. ‘Dat was het moment dat ik voelde dat ik door God geroepen was om dat te doen. De opleiding aan de Rijksuniversiteit te Utrecht sloot het dichtst aan bij mijn geloofsbeleving.’
Yorick Breemes stond op 17 jarige leeftijd ingeschreven voor de opleiding docent geschiedenis. ‘Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over docent godsdienst vroeg ik aan een daar aanwezige docent: ‘Hoeveel jongeren willen nog aan de slag in de kerk?’ De docent antwoordde: ‘te weinig.’ Daar werd ik intens verdrietig van en op dat moment hoorde ik een stem, die vroeg: ’Wie kan ik nog zenden? ’Ik heb  altijd het gevoel gehad dat God aan me vroeg: ‘Yorick, ik heb je in de kerk nodig, wil jij dat doen voor mij?’  Ik zei toen: ‘God, stuur mij dan maar’ en zo is het gegaan.’  Toen is hij aan de studie theologie begonnen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Martin Mudde heeft na een heao opleiding gewerkt bij een betonfabrikant, een vloerenwinkel en een autobedrijf. Toch kwam steeds weer de roeping naar boven om predikant te worden. In 2008 is hij, naast zijn werk, begonnen aan de deeltijdopleiding theologie. Eerst in Utrecht en later aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam.

Kiest de dominee de kerk of kiest de kerk de dominee?
Voor ds. Yorick Breemes is dit zijn eerste gemeente. ‘Ik ben benaderd door de gereformeerde kerk omdat ze iets in me zagen.’ Na een proces van gesprekken voeren om te kijken of er een klik was, bleek die er te zijn. Wat hem aansprak in deze gemeente: recht toe recht aan, nog veel jeugd, zoekend naar een verbinding tussen het christelijk geloof en de wereld van nu. ‘Mensen luisteren scherp en onthouden preken (beter dan ikzelf).’
Ds. Martin Mudde: ‘In 2018 kregen we een beroep uit Hollandscheveld. Vanaf dag één wonen we met groot plezier in Hollandscheveld. Dat komt voor een deel omdat de mensen hier lekker nuchter zijn en niet houden van moeilijk doen.’ In de Hervormde Gemeente Rehobôth is zijn gezin terechtgekomen in een warm bad. ‘In tijden van nood ervaren mensen geestelijke en praktische steun van elkaar. Als er iets gedaan moet worden, is het vaak snel geregeld. De kracht van samen is mooi, tegelijk kan het een valkuil worden als we de mensen buiten de kerk niet meer zien staan.’ Hij weet zeker dat er vele luisterende oren en helpende handen zullen zijn als iemand buiten de kerk om hulp verlegen is.
Ds. Mark Peschar zegt: ‘Deze keuze heb ik niet gemaakt, maar kwam vanuit de hervormde (dorps)kerk. In 2006 werd ik benaderd en na een aantal ontmoetingen ontstond het gevoel aan beide kanten, dat we wel ‘bij elkaar passen.’ Ik ervaar dat als leiding van God.’ De gemoedelijke sfeer hier spreekt dorpsmens Mark wel aan. ’Mensen spreken je gemakkelijk aan’. Voor Hollandscheveld was Mark acht jaar predikant in Beerzerveld.

Hobby’s en favoriete muziek
Ds. Mudde is duidelijk over zijn muziekkeuze. ‘Mijn favoriete muziek zijn toch vooral de psalmen. Hierin zit vaak grote diepgang. Er is naar mijn weten geen literatuur te vinden die zo diep je emoties kan vertolken als de psalmen. Zij helpen me om mezelf uit het kleinzielige middelpunt te halen en om te denken vanuit God.’
Ds. Peschar heeft een brede belangstelling voor muziek. ‘Dat gaat van aanbiddingsmuziek en koormuziek naar U2 en Angelo Branduardi.’ Hij is verder erg geïnteresseerd in het weer, wandelt graag en heeft een passie voor passiebloemen.
Ds. Breemes tenslotte heeft als hobby’s lezen, vissen, gamen, afspreken met vrienden en muziek. ’Mijn voorkeur gaat uit naar rock en metal.’

Er is meer dan het maken van de preek
Sommige mensen denken dat het werk van een dominee alleen maar bestaat uit het schrijven en het houden van de wekelijkse preek. Dat dat niet zo is, blijkt uit het groot aantal taken die de predikanten ernaast hebben. Een kleine greep:
Het bezoeken van de gemeenteleden staat als belangrijke taak op het lijstje. Bijzondere aandacht is er bij geboorte, ziekte en overlijden. Verder wordt er door twee dominees catechesatie gegeven aan de jongeren van de gemeente. Daarnaast moeten de vergaderingen van de kerkenraad voorbereid en voorgezeten worden. Mark Peschar en Yorick Breemes verzorgen samen de Alphacursus, voor wie meer wil weten van het christelijk geloof.
Vorig jaar zijn de drie dominees begonnen met het aanbieden van een maandelijkse “Bijbel open- avond”, voor wie wat dieper op een aantal geloofsthema’s wil ingaan, en die per toerbeurt door één van de drie verzorgd wordt.
Allen doen aan studie om bij te blijven en schrijven voor diverse kerkelijke kranten.

Mark Peschar is betrokken bij het lokale 4 mei- comité. ‘Maar die betrokkenheid valt niet los te zien van mijn predikant- zijn. Ik vind het belangrijk dat juist het herdenken van hen, die voor onze vrijheid gevallen zijn, zo breed mogelijk door onze dorpsgemeenschap gedragen wordt, zowel kerkelijk als niet- kerkelijk.’

Martin Mudde voegt toe: ‘Vooral in de preken gaat veel tijd zitten. Een collega van mij heeft eens gezegd: Youp van het Hek heeft een heel jaar de tijd om één uurtje op  Oudejaarsdagavond los te gaan. Wij als predikanten moeten elke week er alles aan doen om de Bijbeltekst helder en actueel uit te leggen. En wij hebben bovendien te maken met levens- en stervensvragen.’

Leegloop
Er gaan steeds minder mensen naar de kerk. Dat is in Hollandscheveld niet anders.  Ds. Peschar beaamt dat er een teruggang is in de kerk, maar dat betekent volgens hem niet dat de mensen ook van het geloof zijn afgestapt. ‘Een succesformule om mensen terug te halen naar de kerk is er niet, maar er wordt wel nagedacht hoe met het evangelie een brug naar de mensen van deze tijd gemaakt kan worden.’ Ds. Breemes vertelt dat het erg moeilijk is om mensen die niet wat met God te maken willen hebben, terug te krijgen naar de kerk. ‘Het is mijn taak om samen met mijn gemeente uit te stralen dat geloven in God en naar de kerk gaan echt wat positiefs toevoegt aan je leven.’ Ds. Mudde voegt hier aan toe dat acties en beleidsplannen mensen niet terugvoeren naar de kerk. ‘Je moet niet rekenen in veelheid, maar in volheid. De waarheid zit gelukkig niet in het aantal.’

Een gevolg van de terugloop is dat een aantal kerkgebouwen leeg staat. Er wordt soms een nieuwe bestemming gezocht voor het gebouw. Hoe kijken de dominees hier tegen aan? Yorick Breemes vindt dat de nieuwe bestemming wel recht moet doen aan de geschiedenis van een kerkgebouw. Een boekwinkel of een dorpshuis zou prima kunnen. Mark Peschar heeft er moeite mee dat een kerkgebouw een andere bestemming krijgt dan waar het destijds voor is gebouwd. ‘Er zit wel verschil in het soort van herbestemming, maar de woorden ‘juiste herbestemming’ krijgt ik niet over mijn lippen.’

Online kerkdiensten
In de coronatijd hebben de kerken lange tijd geen ‘gewone’ diensten kunnen draaien. Wat vinden de dominees hiervan? Alle drie predikanten zijn er duidelijk in. Zij missen de ‘gewone’ diensten in de kerk, de ontmoeting met mensen en het samen zingen en luisteren naar Gods Woord.
Martin Mudde: ‘Sinds maart 2020 is er de mogelijkheid om onze diensten online te volgen. Daarnaast wordt er per kerkdienst een kleine groep gemeenteleden uitgenodigd om naar de kerk te komen. De grootste groep moet helaas de dienst online volgen. De diensten kunnen voor mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan als sober en moeilijk ervaren worden. Ik vergelijk het soms met een peper, van buiten misschien niet zo aantrekkelijk, maar als je erop gaat kauwen, heeft het power en word je er warm van. Zo is het ook met de Bijbel. Ik ben door de corona meer terechtgekomen bij de kern van het geloof. Ik hoor van intens moeilijke situaties tijdens deze periode. Eigenlijk kun je dan alleen maar meehuilen.’
Mark Peschar stelt dat de online diensten soms verrassende ontmoetingen en bemoedigende reacties opleveren. ‘Corona heeft mij wel voorzichtiger gemaakt. Ik doe minder fysiek bezoekwerk en onderhoud de contacten meer telefonisch.’
Ook Yorick Breemes merkt dat mensen trouw meekijken met de online diensten. ‘Mensen die altijd in de kerk zaten, maar ook mensen die minder vaak of niet meer kwamen. Mensen delen online diensten die ze aanspreken en dat is mooi.’ Yorick Breemes is nu langer ‘coronapredikant’ dan ‘gewoon predikant’ en dat geeft hem een vreemd gevoel. ‘Ik word er soms wel wat moedeloos van. Het is echt wel even op de tanden bijten.’

Wel of niet vaccineren?
Martin Mudde: ‘Er wordt verschillend over het coronavaccin gedacht. Is het een door God gegeven geschenk, of gaat de ontwikkeling van het vaccin te snel? ‘We moeten oppassen om elkaar hierin de maat te nemen. Voor mij is de volgende Bijbeltekst hierin leidend: Eenieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.’ Mark Peschar staat positief tegenover het inenten met het coronavaccin, hoewel hij soms schrikt van de verhalen over mogelijke bijwerkingen. Ook Yorick Breemes staat er positief tegenover. ‘Ik geloof dat God ons vaccins heeft gegeven om heel veel ziekten uit te bannen. Neemt niet weg dat je ook kritisch mag zijn vanuit je geloof, maar ik heb er zelf niet zo’n moeite mee.’

Kunt de dominees wel Drents verstaon?
Yorick Breemes: ‘Ik kom dus uit Rijssen, Riessen in het Twents. Twents en Drents verschillen wel wat, maar ik kan het Drents goed verstaan. Ik beheers het dialect een beetje, ik wou dat ik het beter kon spreken! In Rijssen ging ik vaak met mijn moeder naar kerkdiensten in het Twents dus ik vind dat helemaal geweldig.’
Mark Peschar kan het Drents, ook het zuidwest Drents goed verstaan. ‘Ik ben blij dat ik de mensen goed kan begrijpen, wanneer ze zich gemakkelijker kunnen uiten in het Drents. Ik probeer wel eens een paar woordjes Drents te spreken, maar dat is doorgaans geen groot succes. Preken in de streektaal is voor mij dan ook niet weggelegd, al heb ik wel waardering voor mensen die dat wel kunnen.’ Martin Mudde: ‘Over het algemeen kan ik de dialectsprekers goed volgen. Zelf kom ik zoals gezegd van de Veluwe, maar ik spreek de streektaal niet. Ik vind het heel mooi als mensen hun eigen dialect spreken. Ik hoop dat onze jongeren dat blijven doen!’  Met dank aan Pr8veld

Deel dit bericht!

Geef een antwoord