Algemeen

Op naar een gezond(er) Drenthe

De gezondheidseconomie (Health & Life Sciences) is een belangrijke pijler voor de Drentse economie. Drenthe kenmerkt zich als regio waar slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg worden ontwikkeld en toegepast. Met de Agenda Gezondheidseconomie (pdf, 1.4 MB) wil de provincie Drenthe dit verder versterken. Voor het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen zijn er vier prioritaire thema’s geformuleerd: medische technologie, digitalisering, duurzaamheid en food & lifestyle. Overkoepelend wordt ondernemerschap, arbeidsmarkt en scholing versterkt.

Gedeputeerde Henk Brink: “Ik geloof dat het gezamenlijk werken aan complexe vraagstukken en het bij elkaar brengen van kennis en innovatie, leidt tot slimme creatieve oplossingen en nieuwe kansen voor onze regio. Het verbinden van ons mkb en de zorgsector biedt kansen en levert een stimulans aan onze werkgelegenheid. Samen zorgen we voor een goede en toegankelijke zorg, voor nu en in de toekomst. In Drenthe hebben we het mooi voor elkaar.”

Een gezonde toekomst

De komende jaren staat de gezondheidssector voor belangrijke uitdagingen. De vergrijzing van de bevolking en de toename van het aantal chronisch zieken, hebben transities in gang gezet. Steeds meer slimme technologische en digitale innovaties ondersteunen de opgaven in preventie, langer gezond thuis wonen en de verschuiving naar zorg in de eerste lijn. Tegelijkertijd loopt het personeelstekort in de zorg verder op.

Deze transities vragen om innovaties en slimme oplossingen op verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld Artificial intelligence, eHealth, Robotisering, Ontwikkeling van 3d geprinte-implantaten en inzet van drones. De Covid-19 crisis heeft dit verder versterkt. Samenwerking is cruciaal en noodzakelijk om de brede opgaven in onze regio op te pakken.

Onze regio heeft met vele zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of verpleeghuizen een krachtige positie in zorg en welzijn. Onder andere met de Health Hub Roden wordt gewerkt aan een krachtig cluster op het gebied van medische technologie.

De ‘Economische Koers Drenthe 2020-2023’ zet in op een sterke, slimme en groene economie met impact. Onderdeel van deze koers is de Agenda Gezondheidseconomie Drenthe 2021-2024. In de agenda staat waar het college de komende jaren op in wil zetten: het stimuleren van innovatie in het mkb, het versterken van ons medisch technologiecluster én het creëren van maatschappelijke meerwaarde waardoor we een brede welvaart in Drenthe kunnen bewerkstelligen.

Geef een reactie