Schoolbesturen en gemeente werken aan Integraal Huisvestingsplan

Hoogeveen – Schoolbesturen en gemeente werken aan een Integraal Huisvestingsplan voor het basis- en speciaal onderwijs. Het college heeft de uitgangspunten hiervoor geformuleerd.

Over het concept huisvestingsplan en de uitgangspunten van het college overlegt de gemeente momenteel met de scholen. De afgelopen jaren is een traject met de schoolbesturen afgelegd om te komen tot een visie op onderwijsinhoud en op huisvesting en tot vervolgstappen. De raad heeft die visie vorig jaar vastgesteld en die vormt nu de basis voor het concept Integraal Huisvestingsplan. In december heeft de raad de meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld, met ruimte voor investeringen in onderwijshuisvesting vanaf dit jaar.

Deel dit bericht!

Geef een reactie