Het achterstallig onderhoud van De Tamboer gaat € 2,3 miljoen kosten

Hoogeveen – Het achterstallig onderhoud van De Tamboer gaat € 2,3 miljoen kosten. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om dit beschikbaar te stellen.

Wethouder Erik Giethoorn: ‘Het college stelt dit voor omdat De Tamboer een belangrijke functie heeft voor de cultuur en de samenhang in Hoogeveen en omdat De Tamboer een sterke stedelijke en regionale functie heeft.’ Ook gaat het college een voorstel ontwikkelen om het onderhoud voor de komende jaren goed te regelen.

Achterstallig onderhoud Tamboer hard nodig

Dit voorstel is een rechtstreeks gevolg van het raadsbesluit van 15 juni 2017. Daarin heeft de raad besloten om de exploitatie met een eenmalige bijdrage gezond te maken zodat ze haar functie voor de toekomst aan kan. En deze bijdrage heeft inderdaad geleid tot een gezonde exploitatie. Maar daarmee is de cultuur in Hoogeveen nog niet gered. Het doel van het raadsbesluit was om de regionale en stedelijke functie te versterken, De Tamboer toekomstbestendig te maken en cultureel ondernemerschap mogelijk te maken. Goede verlichting, prima geluid, goede stoelen en een podium van kwaliteit zijn voor zowel bezoeker als artiest zaken waaraan grote waarde wordt gehecht. Die voorzieningen zijn nu niet op orde.

Rapport LAgroup
In het rapport van LAgroup is al aangegeven dat het achterstallig onderhoud grofweg 2 miljoen euro bedroeg. Dit was destijds een globale inschatting. Daarom heeft de raad op 15 juni 2017 het college gevraagd om De Tamboer inzichtelijk te laten maken wat het achterstallig onderhoud is en wat er aan onderhoud te verwachten is.
Inventarisatie achterstallig onderhoud

Pieter-Bas Rebers, de nieuwe directeur van De Tamboer, is hier direct mee aan de slag gegaan en heeft een inventarisatie gemaakt: ‘We hebben een lijstje gemaakt van noodzakelijke investeringen op de korte termijn, dit gaat onder andere om uitvallende theaterlampen, 20 jaar oude stoelen en theaterdoeken met scheuren erin.’ Gemeente en Tamboer hebben deze inventarisatie doorgenomen en besproken. Daarbij is ook naar de toekomst gekeken; investeringen moeten later in het nieuwe culturele complex ook bruikbaar zijn. Het voorliggende raadsvoorstel voldoet aan die voorwaarden. Het resultaat is dat er 2,3 miljoen nodig is om het achterstallig onderhoud in te lopen.
Onderhoud tot 2022

Daarnaast is er nu ook inzicht in het onderhoud dat tot 2022 nodig is. Omdat we in het traject naar een nieuw cultureel complex zitten, houdt het college hier rekening mee. Erik Giethoorn: ‘We stellen dus niet voor om dit nu direct uit te werken en in beton te gieten, maar in de komende jaren regelmatig met De Tamboer te overleggen wat er nodig is. Daar baseren we onze voorstellen op en dat nemen we mee naar de raad. Het college werkt dit graag verder uit voor de raad.’
Raad aan zet

Het college van B&W presenteert het raadsvoorstel op 12 juli, het definitieve besluit van de raad wordt naar verwachting in september genomen.

Een gedachte over “Het achterstallig onderhoud van De Tamboer gaat € 2,3 miljoen kosten

  • 5 juli 2018 om 19:05
    Permalink

    Jeetje zeg 20 miljoen voor een een schaatsbaan cq zwembad, 2,5 miljoen voor de tamboer?En wie betaald de rekening? Volgens mij snapt Jan Steenbergen de wethouder van financien er geen hol meer van.Nog even vergeten hoofdstraat opknappen 2 mjloenl.Het zal onze wethouder een zorg zijn ongeveer na 4 jaar na zijn aantreden in de 2e ronde kan onze jan met pensioen.Conclusie is Steenbergen gaat niet voor de stemmers, alleen voor de eigen poen.

Geef een antwoord