Sport

Online kennismakingssessie ‘Op weg naar de ouderenvriendelijke sportvereniging in Drenthe’

Drentse verenigingen willen aan de slag met senioren. Dit blijkt uit de grote opgave voor de online sessie: ‘op weg naar de ouderenvriendelijke sportvereniging in Drenthe’. Ruim 60 deelnemers namen deel aan de vijfde webinar van Sportclub Drenthe. Deze avond stond in het teken van een kennismaking met OldStars Sport en werd in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds georganiseerd. Als interventie eigenaar lieten zij de Drentse verenigingen zien wat de kansen zijn van OldStars Sport.

Vanuit SportDrenthe en de 12 buurtsportcoaches senioren is er ontzettend veel aandacht voor seniorensport. “We merken vooral nu in deze corona tijd dat er een grote behoefte is onder senioren om in beweging te blijven.”, vertelt Esther Witte, seniorensportleider en specialist bij SportDrenthe. “Maar vooral ook het sociale aspect is belangrijk. Daarom is OldStars ook zo mooi, dit gaat over samen sporten bij de club.” Gerdo van Dalen vult aan namens de buurtsportcoaches senioren in Drenthe: “Wij merken ook bij verenigingen een enorme drive om hier mee aan de slag te gaan. Bij de ene club zijn het de oudere leden die graag willen blijven sporten. Bij een andere club zien ze vanuit het bestuur kansen voor senioren op de club.”

Er zijn ideeën genoeg en die worden uitgewisseld. Zo zijn er plannen om in de gemeente De Wolden te kijken of er samenwerking mogelijk is tussen de verschillende verenigingen om OldStars Sport op te zetten. Werd er in een andere Break-out sessie gepraat over de mogelijkheden om overdag gebruik te maken van het sportpark en juist nu in corona tijd in groepjes van vier in beweging te blijven. Bij andere clubs wordt juist liever gewacht tot de kantine weer open mag, want ook het kopje koffie is wezenlijk onderdeel van seniorensport.
Duidelijk is: de verenigingen en senioren in Drenthe willen weer sporten en bewegen. Samen met OldStars Sport, het ouderenfonds, SportDrenthe en de buurtsportcoaches senioren Drenthe worden de plannen de komende tijd uitgewerkt. Laten we hopen dat in ieder geval na de zomer ook alle mogelijkheden er weer zijn om aan het sporten te gaan!

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om met OldStars Sport aan de slag te gaan?

Neem dan contact op met sportfunctionaris Stefan Freriks via s.freriks@dewoldenhoogeveen.nl of Gerdo van Dalen via gerdo.van.dalen@dewoldenhoogeveen.nl.

OldStars Sport

Met OldStars Sport ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds de ouderenvriendelijke sportomgeving bij sportverenigingen. Na het succes van OldStars walking football zijn meer nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers ontwikkeld. Ouderen kunnen nu ook kiezen voor OldStars walking hockey, OldStars tennis, OldStars tafeltennis, OldStars walking handball, OldStars walking korfball, OldStars walking rugby, OldStars running, OldStars cycling, OldStars volleyball en OldStars walking basketball.

Geef een reactie