ChristenUnie stelt vragen over verloop van Tweede Kamerverkiezingen

De gehouden verkiezingen voor de Tweede kamer zijn de eerste verkiezingen in corona-tijd. Met belangstelling heeft de ChristenUnie gekeken naar het verloop hiervan in Hoogeveen. De ChristenUnie ziet graag dat er een evaluatie komt en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.

 

 

Belangrijk was de indeling van de stembureaus, zodat de verdere verspreiding van corona zoveel mogelijk moest worden voorkomen. Aan het college van B en W wordt gevraagd of dit heeft gewerkt en hoe meegewerkt werd door de stemmers. Ook is de ChristenUnie benieuwd hoeveel ouderen in Hoogeveen gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid tot stemmen per post.

Als laatste is gevraagd naar het stemmen op maandag en dinsdag. Hiervoor waren 4 locaties aangemerkt in de gemeente Hoogeveen. Twee in Hoogeveen en twee in de dorpen. Is hier gebruik van gemaakt? En waarom was in het raadhuis geen stembureau op maandag en dinsdag? Juist in het centrum wonen veel ouderen. Een stembureau bij hen in de buurt zou van meerwaarde kunnen zijn. Raadslid Wim Warrink: “Het raadhuis is het huis van de democratie. Dat zou ook een goede reden zijn om juist in het raadhuis alle dagen een stembureau te hebben.”

De volgende vragen zijn naar college B&W gegaan:

De Tweede Kamer verkiezingen zijn gehouden in de periode van 16 tot en met 18 maart jl.. Voor het eerst verkiezingen in corona-tijd en dit was complex en heeft de nodige (extra) voorbereidingen gekost. Naast de complexiteit van deze verkiezingen,  heeft onze fractie reacties van inwoners ontvangen. Genoeg redenen tot het stellen van schriftelijke aan het college.

 

CU hebben de volgende vragen:

 

 1. Houdt u naar aanleiding van deze verkiezingen een evaluatie over de wijze waarop deze (noodgedwongen) werden gehouden?
 2. Zo ja, wilt u deze delen met de raad? En zo nee, waarom niet?
 3. Was de voorgestelde routing op de stembureaus afdoende om verdere verspreiding van corona te voorkomen? En was deze goed te handhaven?
 4. Heeft u gegevens over de schriftelijk uitgebrachte stemmen in Hoogeveen? M.n. aantallen.
 5. Op maandag en dinsdag (16 en 17 maart) was er gelegenheid om op 4 stembureaus te stemmen.
  1. Is hier veel gebruik van gemaakt?
  2. Was het aantal van 4 stembureaus voldoende?
  3. In het centrum van Hoogeveen was geen stembureau, ondanks dat hier veel ouderen wonen. Waarom niet?
  4. Wij hebben begrepen dat bij het raadhuis veel mensen zich hebben gemeld om te stemmen. Kunt u dit bevestigen en heeft u een schatting van aantallen? Wat is de reden geweest dat het raadhuis op maandag en dinsdag geen stembureau had, juist van het huis van democratie zou verwacht mogen worden dat hier elke dag gestemd kan worden.
 6. Wat zijn voor de belangrijkste leerpunten?

 

Tot zover onze vragen, wij wachten met belangstelling uw reactie af.

 

Namens de fractie ChristenUnie

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord