Algemeen

Kansen op een ‘Woonhof’ voor Hollandscheveld nemen toe

Hollandscheveld – Uit de woonenquête van vorig jaar bleek de grote wens voor een ‘Woonhof’, waar kort gezegd naoberhulp hoog in het vaandel zal staan. Onder een ‘Woonhof’ verstaan wij een aantal bij elkaar staande woningen waarvan de jongere en oudere bewoners ‘naar elkaar omzien’.

Ruim 70 keer is deze wens uitgesproken. De gemeente neemt deze wensen serieus. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs enkele locaties aangemerkt die kansrijk zijn voor nader onderzoek naar de mogelijkheid voor bebouwing. Eén van deze locaties is wat het college betreft bedoeld voor het bouwen van onder andere een door velen gewenst ‘Woonhof’. Deze locatie ligt dichtbij de winkels en woonzorgcentrum Beatrix en kwam ook als favoriete plek uit de  woonenquête.

De belangstelling voor een ‘Woonhof’ kwam 57 keer uit de hoek van eigenaren en 14 keer vanuit de huurders. Als woonwens is 24 keer een koopwoning aangegeven, 25 keer sociale huur, 2 keer vrije sector huur en 20 keer wordt aangegeven dat men nog twijfelt.

De realisatie van een ‘Woonhof’ brengt ook een doorstroomeffect op gang. Hierdoor komt er woonruimte vrij voor andere woningzoekenden, bijvoorbeeld de 18 plussers die zelfstandig willen gaan wonen.

Wij moeten in het vervolgoverleg met de gemeente en de projectontwikkelaar helderheid kunnen geven hoe serieus de ruim 70 geïnteresseerden zijn over hun verhuizing naar een ‘Woonhof’`, welke woonbehoefte men heeft en hoe men denkt over de invulling van naoberhulp.

Omdat het door de coronamaatregelen nog steeds niet mogelijk is alle geïnteresseerden voor een bijeenkomst uit te nodigen, hebben wij hen onlangs via een brief geïnformeerd, zoals wij dit in het najaar ook al deden.

Mochten er nog andere inwoners geïnteresseerd zijn, dan kunnen die zich alsnog aanmelden bij dorpsregisseur Jacomijn de Jong. Telefoon: 06-2321 1010 of mail: dorpsregisseur@hollandscheveldverbindt.nl

Geef een reactie