College: niet meer geld naar Veiligheid Regio Drenthe

Hoogeveen – Het college gaat niet akkoord met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). De VRD had dat voorgesteld in haar kaderbrief 2022 aan de Drentse gemeenten. Volgens de VRD is de verhoging nodig omdat het huidige stelsel van brandweerzorg moet worden aangepast.

Ook de stijging van prijzen en lonen speelt een rol. Maar het college zegt vanuit de gemeentelijke financiële situatie de vraag om verhoging niet te kunnen honoreren. De VRD is een samenwerkingsverband van de twaalf Drentse gemeenten. De VRD is verantwoordelijk voor de brandweer, rampen- en crisisbeheersing en de coördinatie van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) bij crises.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord