Afboeking van bijna vijftien miljoen euro op de waarde Buitenvaart II

Het college stelt de raad voor om bijna vijftien miljoen euro af te boeken op de waarde van het noordelijk blok van industrieterrein Buitenvaart II. Binnen het grondbedrijf is dit terrein verliesgevend.

Er is geen zicht op dat dit verlies zich in de toekomst gaat oplossen. Daarom wordt voorgesteld om dit reeds gevormde verlies nu te nemen. Dat heeft als voordeel dat het verlies van 2,3 miljoen wordt teruggebracht tot 0,9 miljoen. De winsten uit het grondbedrijf zijn hoog genoeg om dit lagere nadeel op te vangen. De boekwaarde van het noordelijk blok is de afgelopen jaren onrealistisch hoog geworden. De kosten worden niet meer gedekt door de verwachte opbrengsten.

Het verlies op de grondexploitatie van het noordelijk blok van Buitenvaart II komt onder meer doordat DOC een forse korting kreeg op de grondprijs. Het bedrijf onderzocht serieus locaties buiten de gemeente. De gemeente was gebaat bij behoud van DOC, onder meer vanwege de grote werkgelegenheid. De gemeenteraad gaf toen het college de opdracht om alles in het werk te stellen om DOC voor Hoogeveen te behouden. Ook mindere verkopen door de financiële crisis van 2008 speelde een rol.

Foto: Martin Schonewille

Deel dit bericht!

Geef een antwoord