Droogte houdt aan

Hoogeveen – Ondanks de droogte kent het werkgebied van Drents Overijsselse Delta  nu nog geen grote problemen. Het is momenteel erg droog in ons gebied. De weersverwachting laat bovendien zien dat de droogteperiode nog een tijd aanhoudt.  Drents Overijsselse Delta houdt de situatie nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig passende maatregelen.

Wat kan er gebeuren? De wateraanvoer proberen Drents Overijsselse Delta zo goed mogelijk te regelen. De waterpeilen kunnen hier en daar zakken en sloten kunnen droogvallen. De wind is ook van invloed op de waterpeilen. Door te maaien houden we het watersysteem op orde en laten ze water in vanuit het IJsselmeer.

Beregenen: eerst melden

De extreme droogte maakt dat  Drents Overijsselse Delta nauwgezet toezien of de geldende beregeningsregeling wordt nageleefd: “Er mag na een melding aan het waterschap worden beregend uit oppervlaktewater, zolang de eerste benedenstroomse stuw nog water afvoert en het water waaruit wordt beregend. Hierop wordt gecontroleerd door de handhavers.”
Op onze website wdodelta.nl/droogte  vindt u al onze informatie over droogte. Daar kunt u de beregeningregeling en de kaart vinden, waar niet beregend mag worden. Hierop wordt gecontroleerd door onze handhavers.

Waterkwaliteit
Door de droogte en warmte kan ook blauwalg en botulisme voorkomen. Ook vissterfte door zuurstofgebrek komt dan vaker voor. Door de hoge temperaturen bevat het water namelijk minder zuurstof. De overmatige algengroei versterkt dat nog. Als u dode watervogels en vissen aantreft is het raadzaam om dit te melden bij het waterschap.
Daarnaast is het belangrijk om alleen in officieel door het waterschap gecontroleerd natuurwater te zwemmen. De officiële natuurwaterzwemlocaties en de kwaliteit zijn te vinden op .zwemwater.nl of via de zwemwater app. Bron: Drents Overijsselse Delta foto:Pixabay

Deel dit bericht!

Geef een antwoord