Algemeen

Webpublicatie op jaap.spaans.nl ‘Kanteldecennium 5. Criminaliteit en Rechtshandhaving’

Hoogeveen – Criminaliteit en Rechtshandhaving zijn onderwerpen waar burgers in toenemende mate zorg over hebben. Geweldscriminaliteit, cybercrime en identiteitsfraude tasten het veiligheidsgevoel aan. Vooral bepaalde groepen ouderen en mensen met een beperking zijn kwetsbaar, bijvoorbeeld omdat ze het tempo van de digitalisering niet kunnen bijhouden waardoor er in toenemende mate afhankelijkheid ontstaat van zorgverleners, kennissen, familie en mantelzorgers. Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, uitte op 10 maart 2021 zijn grote bezorgdheid over de toename van wapenbezit en geweldscriminaliteit onder jongeren. Cybercriminaliteit beschreef hij als ‘het delict van de toekomst.’ Hij deed de uitspraken bij de presentatie van het Jaarbeeld OM over 2020.

 

In de publicatie geeft Jaap Spaans zijn visie op een aantal aspecten van de rechtshandhaving. Bijzonder is dat hij naast de algemene opsporingsambtenaren van politie en marechaussee, ook aandacht besteed aan de bijzondere opsporingsdiensten zoals autoriteiten, inspecties en BOA’s. Hij werkte zelf meer dan 20 jaren voor de politie en de Rijksverkeersinspectie en schreef diverse boeken over handhaving, controle en de oorzaken van geweld.

 

Bijzondere opsporingsdiensten hebben een belangrijke functie in onze rechtsstaat en veel burgers hebben er regelmatig mee te maken. Helaas wordt deze ‘bijzondere handhaving’ onderbelicht. Onder de doorsnee burger is volgens de auteur onvoldoende kennis over de autoriteiten die toezicht houden op de privacyregels, het gedrag van woningcorporaties, de inspecties die de zorg, de leefomgeving en de voedselkwaliteit controleren en de wijze waarop wordt gehandhaafd door BOA’s. De uitgebreide publicatie kan in delen worden gelezen!

Geef een reactie