Politiek

College: tekorten dreigen op komende begrotingen

Hoogeveen – Het college van B&W van Hoogeveen is volop bezig met het maken van een voorstel voor de programmabegroting 2019-2022. De negatieve financiële gevolgen van de overheveling van taken van Rijk naar gemeenten in 2015 hebben zich vorig jaar voor het eerst gemanifesteerd. En dat zet de komende jaren ook door. Nu zijn dat alleen nog de Wmo en de jeugdzorg, maar in de nabije toekomst ook bij werk en bijstand.

Bij invulling van de plannen van het nieuwe college en verder ongewijzigd beleid zou het begrotingstekort in 2019 uitkomen op 6,5 miljoen euro, aflopend naar vier miljoen in 2022.
Uit een analyse blijkt dat het overgrote deel van het tekort komt door bezuinigingen van het Rijk op het sociaal domein. Investeringen in de kunstijsbaan en het zwembad hebben voorlopig geen invloed. Kapitaallasten drukken pas vanaf 2021 op de begroting.

Reëel en sluitend

Het college heeft zich ten doel gesteld om zich te houden aan één harde norm: het maken van een structurele en reëel sluitende begroting. Wethouder Jan Steenbergen van Financien: ‘Bij tekorten van een dergelijke omvang heeft het geen zin om op de gewone manier post voor post langs te gaan en er hier en daar wat vanaf te doen. Daarvoor zijn de te overbruggen tekorten simpelweg te groot.’

Te weinig geld van Rijk

Volgens het college ligt de oorzaak van toekomstige tekorten bij het Rijk. ‘We krijgen èn niet genoeg geld èn onvoldoende beïnvloedingsmogelijkheden om het sociaal domein op een financieel solide wijze uit te voeren’, aldus wethouder Steenbergen. Het college gaat alles op alles zetten om het Rijk op andere gedachten te brengen. Mocht dat niet lukken dan zijn andere maatregelen nodig.

Budgetneutraal

Het college denkt daarbij aan ´budgetneutraliteit´ in het sociaal domein. Dat wil zeggen: niet meer geld uitgeven dan het Rijk voor dit doel heeft gegeven. Ook overweegt het college een verhoging van de gemeentelijke belastingen en een bezuiniging van 1 procent op bestaand beleid over de gehele linie.

4 gedachten over “College: tekorten dreigen op komende begrotingen

 • • HENKIE … Als ik jou was ging ik snel verhuizen 🙂
  Want de renovatie van de Hoofdstraat gaan jullie ook betalen!

 • Wat het college van B&W angstvallig verborgen wil houden is dat men voor de ijsbaan een greep van €4 miljoen in de spaarpot met onbekende inhoud deed. Omdat men eerder aangaf geen geld te hebben voor o.a. nieuwe scholen was men bang dat wanneer men zou zeggen dat de ijsbaan een Gemeentelijke bijdrage van €8,15 miljoen zou vragen men geen toestemming voor de bouw van de ijsbaan zou krijgen en er veel verzet vanuit de bevolking zou komen. Immers voor kunstgrasvelden, om de voetbalverenigingen in de buitendorpen een goede trainingsfaciliteit te verschaffen, is er ook niet? Daarop besloot men te gaan vertellen dat de greep van €4 miljoen uit de spaarpot geen greep uit de spaarpot is maar een kado van Suikeroom BAM. De Gemeenteraad Hoogeveen is hier door een kritische inwoner op gewezen maar weigert categorisch haar verantwoordelijkheid te nemen en het college ter verantwoording te roepen over deze misleiding.

 • Raad let op uw zaak!
  De raad wordt gevraagd op 14 juli 2018 in te stemmen met een aanvullend investeringskrediet voor het zwembad van €15,65 miljoen.
  Ze wordt hiermee overvraagd!
  Ze heeft met haar op 31 maart 2017 genomen raadsbesluit de financiering voor de ijsbaan volledig geregeld. Ze ging akkoord met het ter beschikking stellen van de benodigde grond ter waarde van €3,15 miljoen en een aanvullend krediet van €1 miljoen bovendien verstrekte ze een garantie ter hoogte van €9,7 miljoen. Totaal is daarmee door haar een voorziening groot €13,85 miljoen getroffen. Ook heeft ze onlangs voor het zwembad reeds €350.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.
  Indien ze nu instemt met een aanvullend krediet voor het zwembad groot €15,65 wordt de door haar verstrekte kredietfaciliteit derhalve 13,85+16=€29,85 miljoen. Aangezien er met het gelijktijdig realiseren van het zwembad €3 miljoen bezuinigd kan worden zou een totale kredietfaciliteit groot €26,85 miljoen benodigd zijn.
  Aangezien ze reeds voor 13,85 miljoen+350.000=€14,2 miljoen heeft voorzien zou haar nu gevraagd moeten worden akkoord te gaan met een aanvullend krediet van €12,65 miljoen i.p.v. €15,65 miljoen.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: