‘Domeinoverstijgend samenwerken’ naar de Tweede Kamer

Hoogeveen – Zorgen dat mensen met een hulpvraag (en hun naasten) langer op een kwalitatief goede wijze het leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het streven van het project ‘Domeinoverstijgende samenwerking’, kortweg “DOS” waarmee is geëxperimenteerd in de regio’s Dongen, Ede en Hollandscheveld. De werkwijze is uitermate positief ervaren. Zelfs zo positief dat demissionair minister Hugo de Jonge een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer heeft gezonden.  

Wat betekent domeinoverstijgende samenwerking?
Het zorgstelsel in Nederland is ingericht in een aantal domeinen: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Roeli Mossel, bestuurder van de NNCZ: “We zien dat door domeinoverstijgend samen te werken en door verbinding te zoeken met de vrijwillige inzet vanuit het dorp, we beter aansluiten bij mensen met een hulpvraag.”

Nieuwe invulling geven aan de zorg voor en met elkaar
DOS wil investeren in preventieve maatregelen, zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en zwaardere/duurdere zorg voorkomen kan worden. Door domeinoverstijgend te werken, wil DOS gezamenlijk een nieuwe invulling geven aan de zorg voor en met elkaar:

  • Één loket waar inwoners terecht kunnen voor alle vormen van zorg en hulp;
  • Één vaste medewerker die bij de inwoner over de vloer komt en samen met de inwoner bepaalt welke zorg en ondersteuning nodig is;
  • Daar waar mogelijk spreken de vaste medewerkers met de bewoners af hulpvragen zelf en met elkaar op te lossen.

Wie werken er samen?
Bij DOS werken zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren samen:

  • de zorgaanbieders Maria-Oord (Dongen), Opella (Ede), de NNCZ, Icare Verpleging en Verzorging, Beter Thuis Wonen en Buurtzorg in nauwe samenwerking met de Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt in Hollandscheveld;
  • de gemeenten Dongen, Ede en Hoogeveen
  • de zorgkantoren en zorgverzekeraars VGZ, Menzis en Zilveren Kruis;
  • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de aanpak gefaciliteerd in de vorm van projectondersteuning en een evaluatie uit te laten voeren naar het proces en de resultaten.

Wat is het resultaat?
Roeli Mossel: “De samenwerking heeft geleid tot betere zorg in de thuisomgeving voor inwoners van Hollandscheveld, doordat inwoners onderling en professionals beter samenwerken. Hierdoor is o.a. inzet van professionals of opname in een woonzorgcentrum voorkomen of uitgesteld. Dat is een prachtig resultaat, want iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig zijn en thuis blijven wonen!” We gaan verder op de ingeslagen weg.

Nu er een wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer, is de hoop erop gevestigd dat meer regio’s in Nederland de werkwijze van DOS zullen volgen. Een wetswijziging is nodig om de samenwerkingspartners de mogelijkheid te geven om met andere inkopende partijen financiële afspraken te maken over preventieve maatregelen.

Hoe nu verder?
Demissionair minister Hugo de Jonge heeft op 26 februari jl. in een brief aan de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend. Omdat het kabinet demissionair is, zal het volgende kabinet hierover een besluit nemen.

Foto: DHR. M. Uiterwijk

Geef een reactie