Algemeen

Woningnood in Elim, die conclusie is voor de tweede keer in elf jaar na de woonenquête

Elim – (Ingezonden) Er is woningnood in Elim, die conclusie is voor de tweede keer in elf jaar getrokken na de woonenquête die Plaatselijk Belang Elim heeft gehouden. Door de financiële situatie van de gemeente is een oplossing niet eenvoudig en ook het vinden van een goede plek voor uitbreiding van het dorp is lastig. Plaatselijk Belang en de gemeente blijven toch zoeken naar een oplossing. Nu kunnen we blijven onderzoeken, maar net als bij het basisdocument Elim, gemaakt door de Smederij Elim (lange klap) is de uitkomst vrijwel gelijk

De nood is hooguit nog groter geworden. Als we nog langer als Elim afgeschoven worden zal de nood alleen nog maar groter en groter worden. Na het opstellen van basisdocument was er de bankencrises, de oorzaak dat er geen geld was en dat het document in een bureaulade verdween. Nu is het de benarde financiële situatie van de Gemeente Hoogeveen. In tussen tijd is er binnen de gemeente Hoogeveen heel wat geld besteed, maar Elim is in de bureaula blijven liggen.

 

Nu het plaatselijk belang weer een deel van het basisdocument boven water heeft gehaald worden we weer afgescheept met “geen geld”. Nu stond er in de krant: “De onderlinge contacten en de wil zijn er, maar het geld en de goede locatie zijn knelpunten.” Aan Elim ligt het niet, maar of men in Hoogeveen zich wel zo’n zorgen (heeft) (ge)maakt over de woningnood in Elim, wordt door velen betwijfeld. Uit de eerste cijfers krijgen we bevestigd dat er een grote behoefte bestaat om op Elim te blijven wonen en dat er dus een gebrek is aan bouwplaatsen en betaalbare woningen. Jong en oud wil graag op Elim blijven wonen.” Jongeren zoeken starterswoningen en ouderen zouden graag de mogelijkheid krijgen om in het dorp te blijven in een woonvoorziening met zorg, zo blijkt uit het recente onderzoek, net als ruim elf jaar geleden.  Nu de enquête klaar is kan Plaatselijk Belang verder met de gesprekken met de gemeente. „We hebben meer dan maandelijks contact met de gemeente en voor half maart staat er een gesprek gepland met wethouder Jan Zwiers.

Dat de gemeente geen geld heeft bemoeilijkt het allemaal wel. Het betekent dat we met weinig geld een mogelijkheid moeten creëren om bouwplaatsen te realiseren. Er is al veel vergadert over dit onderwerp en het heeft beslist niet aan Elim gelegen, maar we kunnen wel stellen dat we de afgelopen 11 jaar nauwelijks iets zijn opgeschoten. We hopen dat het nieuwe Plaatselijk Belang wat meer druk weet te zetten op onze bestuurders.  Mensen die het basisdocument gaan lezen, zien dat deze is ingedeeld in thema’s. Een van de thema’s is veiligheid. Zo’n elf jaar gelden heeft Peter Aalders van Aalders IT hier een filmpje over gemaakt in opdracht voor de Smederij van Elim.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: