Gemeenten krijgen de regie op inburgering

Hoogeveen – Het college heeft een plan opgesteld voor de invoering van de Wet inburgering 2022. Onder de nieuwe wet worden gemeenten onder meer verantwoordelijk voor de inkoop van taallessen, het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP), voortgangsgesprekken en het ‘ontzorgen’ (betaling vaste lasten uit uitkering) van inburgeraars.

Kortom, gemeenten krijgen de regie op inburgering en hebben een actieve rol in de begeleiding van statushouders naar integratie en (betaald) werk. Er wordt samengewerkt in Drents verband. Hoogeveen verwacht jaarlijks 30 a 40 inburgeraars.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord