Algemeen

Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2021

Hoogeveen – Het college heeft het jaarprogramma en overzicht onderwijshuisvesting voor 2021 vastgesteld. Volgens de wet op primair onderwijs heeft de gemeente Hoogeveen een verordening voorzieningen huisvesting onderwijs ingesteld.

Op basis van deze verordening kunnen schoolbesturen voorzieningen op het gebied van huisvesting aanvragen. Op basis van de verordening worden de aanvragen dan ook getoetst. Op basis van deze toets wordt er jaarlijks een programma en overzicht opgesteld waarin de beoordeling van de ingediende aanvragen is opgenomen.

Geef een reactie