Algemeen

Niet eens met de woz-waarde?

Hoogeveen – Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke heffingen (zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende-zaakbelastingen)? Dan kunt u eerst contact met de gemeente opnemen: 14 0528. Deze kunnen u zaken uitleggen en proberen zo samen met u tot een oplossing te komen. U kunt daarna online bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Wat u moet weten

Voorwaarden

 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag hebt ontvangen.
 • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent van degene die de aanslag heeft ontvangen.
 • Een bezwaarschrift stelt de betalingsplicht niet uit, u moet de aanslag dus betalen.
 • U kunt in een bezwaarschrift bezwaar maken tegen meer dan 1 aanslag.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven.

Zelf bezwaar maken altijd gratis

Bezwaar maken via een No Cure No Pay (NCNP) bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag. Als uw bezwaar gegrond is, wordt er een proceskostenvergoeding verrekend met het openstaande aanslagbedrag. Hebt u dit aanslagbedrag al betaald? Dan betaalt de gemeente de proceskostenvergoeding aan u uit.

Het No Cure No Pay (NCNP) bedrijf eist dan de proceskostenvergoeding bij u op. Zij hebben hier recht op, op basis van de opdracht die u aan hen hebt gegeven. Omdat de gemeente een proceskostenvergoeding betaalt, maakt de gemeente veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Ondernemers

Als uw bedrijf in de problemen is gekomen door de maatregelen vanwege het coronavirus, mag u de gemeentelijke belastingen die in 2021 worden opgelegd, later betalen. Lees meer op de pagina ‘Belastingen en rechten: uitstel van betaling’.

Afhandeling van uw bezwaar

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.
 • Voor het einde van het belastingjaar ontvangt u een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar toekent of afwijst.
 • Als blijkt dat u teveel belasting hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort op uw rekening.
 • Uw bezwaarschrift wordt afgehandeld voor het einde van het jaar waarin het is ingediend. Hebt u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar ingediend? Dan wordt dit binnen 12 weken afgehandeld.
 • Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar? Dan kunt u beroep indienen.
 • Bezwaar maken 

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per post. In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Datum waarop het besluit is genomen
 • Uw aanslagnummer
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Hoogeveen
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Geef een reactie