Gemeente gaat (de flink verhoogde OZB) belastingaanslagen versturen

De gemeente Hoogeveen verstuurt vanaf 20 februari 9.000 gemeentelijke belastingaanslagen digitaal en 18.000 per post. De gemeentelijke belastingen zijn een belangrijke inkomstenbron van de gemeente. 

 

Laag inkomen

Deze week kregen 435 mensen met een laag inkomen een formulier om kwijtschelding aan te vragen. Een deel van de inwoners, 930 mensen, komt standaard in aanmerking voor kwijtschelding; dat wordt landelijke getoetst. De gemeente Hoogeveen maakt een extra slag om mensen die in de landelijke toetsing net buiten de boot vallen op voorhand te helpen. De ondernemers kunnen in deze coronatijd vragen om uitstel.

 

Geen verhoging voor huurders

Inwoners met een koophuis en ondernemers met een eigen pand ontvangen naast de heffingen voor het inzamelen van het afval en onderhoud en aanleg van de riolering een aanslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb). Voor een woning van ongeveer 200.000 euro betekent dat 7 euro per maand meer dan vorig jaar. Voor huurders verandert er niets; zij betalen geen ozb. De overige heffingen zijn niet verhoogd, zodat zij evenveel betalen als vorig jaar.

 

Politiek

De verhoging van de ozb is een politieke keuze. De gemeenteraad van Hoogeveen besloot eind vorig jaar om deze belasting te verhogen. Dit is een van de acties, die het college heeft voorgesteld om de gemeente Hoogeveen financieel weer gezond te maken.

Waar is het geld voor bestemd

De gemeente betaalt van de opbrengst van de ozb zaken die in ieders belang zijn. Zij legt bijvoorbeeld straten, wegen en voet- en fietspaden aan en zorgt voor de verlichting. Ook geeft ze subsidies op allerlei terreinen, waaronder sport, cultuur en welzijn.

Vragen over de gemeentelijke belastingen? Ga naar de website www.hoogeveen.nl.

Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke heffingen (zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende-zaakbelastingen)? Dan kunt u eerst contact met de gemeente opnemen: 14 0528. Dan kan de gemeente u zaken uitleggen en proberen zo samen met u tot een oplossing te komen. U kunt daarna online bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Wat u moet weten

Voorwaarden

 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag hebt ontvangen.
 • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent van degene die de aanslag heeft ontvangen.
 • Een bezwaarschrift stelt de betalingsplicht niet uit, u moet de aanslag dus betalen.
 • U kunt in een bezwaarschrift bezwaar maken tegen meer dan 1 aanslag.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven.

Zelf bezwaar maken altijd gratis

Bezwaar maken via een No Cure No Pay (NCNP) bureau is niet nodig. Wij kunnen u minstens zo goed helpen en wij doen dit graag. Als uw bezwaar gegrond is, wordt er een proceskostenvergoeding verrekend met het openstaande aanslagbedrag. Hebt u dit aanslagbedrag al betaald? Dan betaalt de gemeente de proceskostenvergoeding aan u uit.

Het No Cure No Pay (NCNP) bedrijf eist dan de proceskostenvergoeding bij u op. Zij hebben hier recht op, op basis van de opdracht die u aan hen hebt gegeven. Omdat de gemeente een proceskostenvergoeding betaalt, maakt de gemeente veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag. Dat is jammer en onnodig.

Ondernemers

Als uw bedrijf in de problemen is gekomen door de maatregelen vanwege het coronavirus, mag u de gemeentelijke belastingen die in 2021 worden opgelegd, later betalen. Lees meer op de pagina ‘Belastingen en rechten: uitstel van betaling’.

Afhandeling van uw bezwaar

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.
 • Voor het einde van het belastingjaar ontvangt u een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar toekent of afwijst.
 • Als blijkt dat u teveel belasting hebt betaald, wordt het bedrag teruggestort op uw rekening.
 • Uw bezwaarschrift wordt afgehandeld voor het einde van het jaar waarin het is ingediend. Hebt u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het jaar ingediend? Dan wordt dit binnen 12 weken afgehandeld.
 • Bent u het niet eens met het besluit over uw bezwaar? Dan kunt u beroep indienen.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken per post. In het bezwaarschrift staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • Datum waarop het besluit is genomen
 • Uw aanslagnummer
 • Reden van uw bezwaar
 • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Hoogeveen
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen

Deel dit bericht!

Een gedachte over “Gemeente gaat (de flink verhoogde OZB) belastingaanslagen versturen

 • 21 februari 2021 om 11:38
  Permalink

  HIERBIJ ROEP IK ALLE 18000 ONDVANGERS OP .
  Om allemaal bezwaar aan te tekenen. Wij moeten nu betalen omdat de gemeentejaren geld over de balk heeft gegooid. Inclusief
  de burgemeester .
  Laten we ze in ider geval met
  18000 bezwaarschriften opzadelen.

Geef een antwoord