College stelt de gemeenteraad voor om de bijdrage aan RUD met 21.000 euro per jaar te verhogen

Hoogeveen – Het college stelt de gemeenteraad voor om de bijdrage aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) met 21.000 euro per jaar te verhogen. Dat geld is bestemd voor de omgevingsveiligheid. Het geld kwam in voorgaande jaren bij de provincie binnen en werd rechtstreeks voor dit doel aangewend.

Maar sinds dit jaar keert het Rijk dit bedrag uit aan de gemeenten via de gewone uitkering, zodat het geld in de algemene middelen terechtkomt, dus niet geoormerkt. Om dat recht te trekken wordt de raad gevraagd het budget met 21.000 euro te verhogen.

De omgevingsveiligheid (voorheen externe veiligheid) houdt zich bezig met de risico’s voor mensen in de omgeving van bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Ook het transport van gevaarlijke stoffen over de weg en door buisleidingen en de veiligheid rond vliegvelden valt hieronder. De RUD adviseert over de omgevingsveiligheid bij vergunningen, toezicht, handhaving en ruimtelijke ordening.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord