Algemeen

Provincie krijgt advies over toegankelijkheid

De Adviesraad Toegankelijkheid is per 11 februari van start. Volgens het VN Verdrag Handicap moeten mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. De Adviesraad Toegankelijkheid helpt de provincie bij dit uitgangspunt. Dertien ervaringsdeskundigen adviseren het provinciebestuur gevraagd en ongevraagd over toegankelijkheid bij de projectontwikkeling voor en de uitvoering van de Inclusie Agenda.

De Adviesraad komt vier keer per jaar bij elkaar en gebruikt zijn persoonlijke ervaringsdeskundigheid in halfjaarlijkse bijeenkomsten met de Drentse gemeenten en instellingen, om gevraagd en ongevraagd advies te geven over onderwerpen met betrekking tot toegankelijkheid. De input in deze vergaderingen kan de raad omzetten in advies voor de Provincie. In elke volgende bijeenkomst koppelen Provincie en partners terug wat met het advies is gedaan of gedaan wordt.

Nieuwe leden zijn welkom

Nieuwe leden voor de Adviesraad zijn nog welkom. Naast ervaringsdeskundigen kunnen ook mensen die betrokken zijn bij het thema toegankelijkheid zich aanmelden. De provincie streeft naar twee personen per gemeente. Aanmelden kan via post@drenthe.nl of 0592-365555.

Geef een reactie