Algemeen

Ondersteuning gedupeerde gezinnen toeslagaffaire in Hoogeveen

De gemeente wil ondersteuning bieden aan inwoners die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de uitwisseling van gegevens.

Landelijk zijn duizenden ouders getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst is wel bezig met financiële compensatie, maar voor wie in de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen problemen zijn ontstaan rond huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Gemeenten zijn bij uitstek in staat om contact te zoeken met de gedupeerde ouders, een goed gesprek te voeren, vertrouwen te winnen en op gemeentelijke hulp te wijzen wanneer iemand in de problemen is gekomen door het handelen van de Belastingdienst. Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld voor die rol van de gemeenten. Voor Hoogeveen komt dat neer op ruim 26.000 euro, op basis van het aantal gedupeerde gezinnen. Vooralsnog zijn dat 21 huishoudens.

Geef een reactie