Algemeen

Ook op dinsdag 9 februari zamelt AREA geen afval in

Hoogeveen – Het aanhoudende winterweer zorgt voor een flinke verstoring van de afvalinzameling in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Op maandag 8 en dinsdag 9 februari zal geen afval worden ingezameld.

De volgende wijzigingen zijn van kracht:
 Op maandag 8 en dinsdag 9 februari wordt de gehele dag geen afval ingezameld. De containers voor restafval, verpakkingen (PMD) en groente- fruit- en tuinafval (GFT) worden dan niet geleegd.
 De container voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt de gehele week niet geleegd.
 De wijzigingen gelden voor de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen.
 De milieustraten in Coevorden, Emmen en Hoogeveen zijn vanaf dinsdag 9 februari geopend volgens de reguliere openingstijden. Het advies is echter om vanwege de veiligheid dinsdag nog niet naar de milieustraten te komen.

Dagelijks updates
Area beoordeelt continu of en in welke vorm de afvalinzameling kan worden voortgezet, op voorwaarde dat wegen en woonwijken toegankelijk zijn en de chauffeurs veilig hun werk kunnen doen. Het bedrijf zet zich maximaal in om de inzameling van restafval en verpakkingen (PMD) vanaf woensdag 10 februari weer op te starten. Actuele wijzigingen en updates worden weergegeven op de website area-afval.nl en op Facebook en Twitter.

Afval scheiden
Goed scheiden helpt om een teveel aan restafval te voorkomen. Inwoners die kampen met een overvolle PMD-container kunnen hun PMD-verpakkingen ook kwijt in de containers van de milieustraten bij de grotere winkelcentra. Hier kan eveneens papier, glas en textiel worden ingeleverd. Het is (straks) niet mogelijk om extra vuilniszakken naast de container te plaatsen.
©foto: Schonewillefotografie

Geef een reactie