Algemeen

Wanneer kan iemand met corona gedwongen worden opgenomen?

Regio – Coronapatiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving, kunnen in het uiterste geval met een rechterlijke machtiging gedwongen worden opgenomen. Omdat het UMCG op de locatie Beatrixoord de faciliteiten heeft voor gedwongen opnames van TBC-patiënten, heeft het ministerie van VWS  het UMCG gevraagd om indien nodig coronapatiënten in gedwongen isolatie te plaatsen. Tijdens de hele coronacrisis is dit tot nu toe nog niet voorgekomen. Gelukkig, want het is echt een uiterst redmiddel dat niet lichtvaardig ingezet moet worden: uiteindelijk moet de rechter er over beslissen.

In de Staatscourant is deze week het formele besluit hiertoe van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid terug te lezen. Deze bekendmaking heeft tot enige misverstanden in de media en op sociale media geleid. Deze neemt het UMCG graag weg.

Kan iedereen zomaar gedwongen opgenomen worden?

Nee. Het gaat om coronapatiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving en gedwongen opname is een laatste middel dat kan worden ingezet, met als doel om de maatschappij te beschermen.

Wanneer is er eventueel sprake van gedwongen opname?

Als er bij lokale instanties zorgen zijn over een besmet persoon, dan wordt dat gemeld bij de GGD. De GGD-arts adviseert de voorzitter Veiligheidsregio, die de maatregel tot gedwongen isolatie kan opleggen, na overleg met de Officier van Justitie. Vervolgens wordt deze maatregel nog getoetst door de civiele rechter. Kortom, een zeer strikte procedure waarvan niet lichtvaardig gebruik kan worden gemaakt. Gedurende de gehele coronacrisis is in Nederland een dergelijke gedwongen opname nog niet noodzakelijk geweest. Het UMCG speelt geen rol in dit beslissingsproces.​​​​​​​

Waarom verschijnt nu dit besluit in de Staatscourant?

UMCG Beatrixoord is op dit moment de enige aangewezen locatie waar coronapatiënten gedwongen kunnen worden opgenomen. Dit is al langer bekend bij alle betrokken partijen, maar nu heeft VWS de afspraken officieel bekrachtigd, vandaar de melding in de Staatscourant.

Worden er bedden opgeofferd voor andere coronapatiënten?

Nee. Mocht een besmette coronapatiënt gedwongen worden opgenomen omdat hij een te groot gevaar voor de omgeving is, dan gebeurt dat in isolatie op een beveiligde kamer van de TBC-afdeling van het UMCG in Beatrixoord. Dit is niet van invloed op de zorg voor coronapatiënten in het UMCG of in andere ziekenhuizen. Bron: UMCG

Geef een reactie