Algemeen

Kaalslag in de bossen van Hollandscheveld

Hollandscheveld – Veel mensen is het niet ontgaan tijdens hun wandeling door de bossen van Hollandscheveld. Er is een ware kaalslag in de bossen rondom recreatiegebied  Schoonhoven.

In de bossen is te zien dat de fijnsparren op het perceel langs het fietspad, dat door de bossen bij Schoonhoven slingert, zijn gekapt. Deze gekapte fijnsparren konden de letterzetter niet overleven. Deze kever kon door de droogte en de warmte van de laatste jaren steeds meer vat krijgen op de fijnsparren. In de juni editie van pr8veld van vorig jaar kondigde Joop Hellinga van Het Drentse Landschap al aan dat een flink aantal van deze bomen gekapt zou worden. Blijkbaar was de vitaliteit van de bomen nog slechter dan hij toen verwachtte. Want zo goed als alle bomen op dit perceel zijn nu gesneuveld.  Joop Hellinga laat desgevraagd weten, dat Het Drentse Landschap het eerst een tijdje wil aanzien wat er weer spontaan opkomt, en dat men te zijner tijd zal beslissen wat zal worden bij geplant, bijvoorbeeld Hazelaar, tamme kastanje e.d. dus ‘eetbaar’.

De letterzetter gevaar voor fijnsparren

De letterzetter komt vooral voor op sparren, in het bijzonder op de fijnspar, maar kan ook de lariks, douglasspar , weymouthden, zwarte den en gewone zilverspar aantasten. De boom kan door harsvorming insecten weren, maar is deze verzwakt door schade of omgevallen tijdens een storm, dan is dit niet meer voldoende en kan de boom al door enkele kevers gekoloniseerd worden. Deze verzwakte bomen worden in eerste instantie bezocht door mannelijke kevers. Deze zoeken op de schors naar een geschikte plaats om zich naar binnen te boren. Eenmaal binnen begint hij een paringskamer te graven en als deze klaar is begint hij een chemische stof uit te scheiden waarvan de lucht de vrouwtjeskever moet lokken. Een mannetje paart met twee tot drie vrouwtjes waarna deze verder graven onder de schors. In gangen van maximaal 15 cm lengte legt het vrouwtje tientallen eitjes. De larven die daaruit komen eten dwars op de moedergang, wat het karakteristieke patroon veroorzaakt. Als de larven volgroeid zijn, verpoppen ze zich en na circa zes weken vanaf eiafzetting komen de kevers uit de poppen, boren ze zich naar buiten en vliegen uit naar een volgende boom. Dan begint de tweede cyclus. In de noordelijke streken overwinteren de larven van deze tweede lichting onder schors of bij de wortels van de boom. In warmere streken kan de derde generatie overwinteren. Op deze manier kan de letterzetter bij droog, warm en windstil weer zich redelijk snel vermeerderen. Bij gebrek aan verzwakte bomen of bij een massale uitbraak kunnen dan ook gezonde bomen aangetast worden. Om een gezonde boom succesvol aan te vallen zijn ongeveer 4000 tot 6000 letterzetters nodig. De boom kleurt dan geleidelijk bruin bij gebrek aan voedingstoffen en sterft af. Bron; wikipedea

Geef een reactie