Leerlingen RSG Wolfsbos tevreden over verbeteringen onderwijs op afstand

De mening van leerlingen en hun ouders telt op RSG Wolfsbos. Na de eerste lockdown wilden zij meer digitale lessen, meer overzicht en meer interactie. Dat blijkt uit reacties van leerlingen en ouders over het afstandsonderwijs. Aan de hand van de feedback heeft de school verbeteringen doorgevoerd. RSG Wolfbos is benieuwd of de leerlingen nu, tijdens de tweede lockdown, meer structuur ervaren en vroeg opnieuw hun mening.

Mening leerlingen en ouders telt
De school heeft na de eerste lockdown leerlingen en ouders gevraagd naar hun ervaringen met het onderwijs op afstand. “Wat de leerlingen het liefst willen, is terug naar school”, zegt Dries Koster, directeur-bestuurder van RSG Wolfsbos. “Eens te meer blijkt hoe belangrijk school is als sociale ontmoetingsplek. Leerlingen willen gezien worden en missen de interactie met klasgenoten en leraren”, geeft Koster aan.

Meer structuur
“Op de vraag hoe leerlingen en ouders de eerste lockdown hebben ervaren, kregen we veel serieuze reacties. In zo’n hectische tijd, vind ik dat echt hartverwarmend”, zegt Krijn Houwing, directeur onderwijs bij RSG Wolfsbos. “De feedback heeft ons geholpen om te achterhalen wat goed gaat en wat beter kan. Zo kwam bijvoorbeeld naar voren dat docenten in het voorjaar verschillende ‘systemen’ gebruikten zoals OneDrive, SomToday, app en mail om huiswerk op te geven en dat leverde verwarring op. Vervolgens hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd. We hebben de vakdocenten gevraagd om huiswerk op één centrale plek (in SOM) te noteren en niet via meerdere kanalen. Ook worden alle lessen geheel volgens het rooster gegeven via Teams en zijn docenten tot het einde van de les beschikbaar voor vragen. Om na te gaan wat de leerlingen merkten van de verbeteringen, is dit in januari getoetst middels een enquête. Wederom was de respons goed. Uit de enquêtes blijkt dat leerlingen de verbeteringen positief beoordelen. Ze ervaren meer structuur en dat werkt beter”, geeft Houwing tevreden aan.

Begeleiden van docenten
De schoolleiding gebruikt de uitkomsten van de enquêtes ook om docenten te begeleiden. “De enquêtes leveren goede feedback op en we informeren alle docenten over de uitkomsten. Ook vragen we docenten die al mooie instructiefilmpjes maken hun minder digitaal vaardige collega’s te helpen. We zijn continue bezig met het ontwikkelen en verbeteren van ons onderwijs. Dat is heel intensief, zeker in deze bizarre tijd. Het is mooi dat ouders en leerlingen het waarderen dat we hen feedback vragen om op een effectieve manier te kunnen bijsturen”, aldus Houwing.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord