Oud voor Jong & Jong voor Oud gaat eenzaamheid te lijf

De aanhoudende corona pandemie leidt tot veel eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren. Onder het motto Oud voor Jong & Jong voor Oud wil de NNCZ een brug slaan tussen beide leeftijdsgroepen. Door ouderen en jongeren met elkaar in – digitaal/telefonisch/post – contact te brengen, kunnen zij over en weer iets voor elkaar betekenen in een periode waarin eenzaamheid en somberheid op de loer liggen.

Voor ouderen zijn de aanhoudende maatregelen rond corona zwaar. Zorginstellingen zijn soms gedwongen – delen van – hun instelling in quarantaine te plaatsen. Ook worden bezoekregelingen aangescherpt, zijn voorzieningen gesloten en vervallen vele groepsactiviteiten. Begrijpelijke maatregelen, die echter wel leiden tot vergaande isolatie. Ook in de thuissituatie is er bij ouderen steeds meer sprake van eenzaamheid. Ook jongeren worden nu teruggeworpen op zichzelf. Scholen zijn gesloten, groepsactiviteiten vallen weg, sporten en uitgaan is niet mogelijk. De recente avondklok vergroot nog eens hun isolement. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren hierdoor in toenemende mate last hebben van gevoelens van eenzaamheid, somberheid en depressie.

Elkaar helpen

Door samen in gesprek te gaan en ervaringen te delen kunnen ouderen en jongeren elkaar helpen om beter om te gaan met de situatie en iets voor elkaar betekenen. Jongeren kijken vanuit hun jeugdige blik anders naar het leven dan ouderen. Andersom kan de levenservaring van ouderen de jongeren nieuwe inzichten opleveren. Maar het belangrijkste is dat beiden weer kunnen genieten van nieuwe contacten en verrassende gesprekken.

Verbinden

NNCZ wil de verbindende schakel zijn en zo nodig ondersteunen bij het tot stand komen van het contact. Wanneer contact tot stand gebracht is, laat de NNCZ het verdere initiatief bij de ouderen en jongeren.

Aanmelden Oud voor Jong & Jong voor Oud

Ouderen of chronisch zieken met behoefte aan dit contact kunnen zich via een e-mail bericht
aanmelden of aangemeld worden via jongenoud@nncz.nl Ook jongeren tussen de 12 en 26 jaar
sturen voor meer informatie of aanmelding een e-mail aan jongenoud@nncz.nl. Onder de eigen
cliënten inventariseert de NNCZ de behoefte aan contact via Oud voor Jong & Jong voor Oud. Eerder
nam NNCZ het initiatief tot Horeca helpt de zorg.

Geef een reactie